Arbejde i Argentina

Én af de største arbejdsmæssige forskelle på mellem Argentina og Norden, er den meget stramme lovgivning, der føres i Argentina.

Herudover er lønningerne naturligvis meget lavere og den latinamerikanske mentalitet mærkes selvsagt også i erhvervslivet.

En fjerde faktor er mængden af sort arbejde, som er meget mere omfangsrigt i Argentina end på de nordlige breddegrader. Vær opmærksom på at nogle argentinske arbejdsgivere siger, at det ikke er nødvendigt med en arbejdstilladelse, hvis man vil arbejde for dem – det er ikke sandt og arbejdsgiver såvel som arbejdstager straffes, hvis det sorte arbejde opdages.

Når man arbejder i Argentina, er man underlagt mere strikse regler end i Norden

Attribution: Jesus Alexander Reyes Sánchez – Flickr.com

 

Arbejdsforhold i Argentina

Lovgivningen omkring ansættelse og arbejdsforhold (LCT – Ley de Contrato de Trabajo) er meget striks i Argentina. Loven regulerer alle aspekter af arbejdslivet; fra de ansattes rettigheder over lønsatser til arbejdsgiverens forpligtigelser. Eksempler herpå inkluderer:

  • Ifølge loven skal man være over 18 år for at arbejde
  • Kvinder må ifølge loven ikke arbejde 45 dage før- eller efter fødsel
  • M.fl.

Arbejdsdagen er 8 timer lang og ugen er derfor maksimalt 48 timer. Der er dog specielle restriktioner for bestemte typer arbejde:

  • hvis man arbejder hver dag, må man maksimalt arbejde 44 timer pr. uge
  • hvis man arbejder om natten, må man maksimalt arbejde 42 timer pr. uge
  • hvis man har et farligt arbejde eller arbejder i et sundhedsskadeligt miljø, må man maksimalt arbejde 36 timer pr. uge

Normen er, at man I Buenos Aires arbejder fra kl. 8 – 9 til 17 – 18, hvor man uden for Buenos Aires har en længere frokostpause (siesta) og derfor typisk arbejder fra 8.30 til 12.30 og igen fra 16 til 20.

Man må som udgangspunkt ikke arbejde lørdag eftermiddag eller på søndage, men arbejdsministeriet bliver naturligvis nødt til at lave undtagelser for visse grupper.

 

Løn

Lønniveauet er som nævnt generelt lavt. Dette gælder naturligvis ikke bedre stillinger som f.eks. direktørstillinger eller expats.

Lønmodtagere skal have 13 lønninger pr. år, hvilket er stadfæstet i den argentinske arbejdslov. Den 13. lønning udbetales i to omgange; halvdelen i juni og den resterende halvdel i december.

Selvom det er vanskeligt at angive eksakte lønsatser for forskellige grupper, kan man som udgangspunkt forvente følgende:

  • Akademikere: Omkring 1.000 AR$
  • Faglærte: 300 – 800 AR$
  • Ufaglærte: 250 – 400 AR$

Lønnen for overarbejde er 50% ekstra og for arbejde på fridage (f.eks. søndage) får man hele 100% ekstra.

 

Ferie

Når man har været ansat hos den samme arbejdsgiver i 6 måneder over 12 kalendermåneder, har man ret til 14 kalenderdages betalt ferie. Antallet af feriedage stiger, jo længere man har været ansat efter følgende princip:

Ansættelsesperiode Berettiget ferie
1 – 5 år 14 kalenderdage
5 – 10 år 21 kalenderdage
10 – 20 år 28 kalenderdage
20 år eller mere 35 kalenderdage

Note: Kalenderdage medtæller – i modsætning til arbejdsdage – også weekender.

 

Sort arbejde

Det estimeres, at der er over 5 millioner argentinere, som arbejder uden at være registrerede af deres arbejdsgivere – dvs.arbejder sort. Dette er både billigere og nemmere for arbejdsgiverne, men mindre favorabelt for arbejdstagerne, da de ikke er beskyttet af arbejdslovene.

Der er især meget sort arbejde inden for følgende brancher: møbelfremstilling og træarbejde, landbrug, restauranter og barer, transport og byggeri.

I 2005 startede den argentinske regering en kampagne for aktivt at bekæmpe sort arbejde. Hvis sort arbejde opdages, straffes arbejdsgiveren såvel som den ansatte med bøder.

Fordi de argentinske arbejdslove er så strikse, som de er, er mange argentinere også lidt følsomme overfor brud på lovene. Af alle disse grunde anbefales det altid, at man holder sig inden for lovens rammer.

Som nævnt i starten af denne artikel hævder mange argentinske arbejdsgivere, at en arbejdstilladelse ikke er nødvendig, hvis man vil arbejde for dem – men dette er ikke sandt og arbejdsgiveren såvel som den ansatte straffes, hvis det sorte arbejde opdages.

 


Læs evt. også vores artikler om at finde job i Argentina og flytte til Argentina samt om reglerne for visum i Argentina.