Arbejde i Irland

Selvom det på ingen måde er et krav for indrejse, anbefaler de irske myndigheder, at man som minimum har undersøgt mulighederne for at finde arbejde, inden man ankommer til Irland (og også gerne at man allerede har fundet et job).

Selve arbejdsgangen minder meget om den nordiske; arbejdsugen er normalt 40 timer, man arbejder typisk fra 8 – 17 og lønnen er nogenlunde den samme.

Men på andre punkter er Irland anderledes fra Norden – f.eks. hvad angår ansættelseskontrakter og skat.

 

Om at arbejde i Irland

Arbejdstilladelse

Som dansker har man ret til at arbejde i Irland – uden at skulle ansøge om arbejdstilladelse – fordi Danmark er med i Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS). Alle statsborgere fra EØS-landene (og Schweiz) kan ansøge alle jobs på lige fod med irske statsborgere. Dette gælder også jobs i den offentlige sektor, Irlands hær og det irske politi. Der er kun meget få undtagelser som f.eks. inden for irsk diplomati.

 

Ansættelseskontrakt

Mange virksomheder i Irland søger udelukkende medarbejdere, som de kan ansætte i længere tid ad gangen. I praksis er derfor mange virksomheder, der binder deres ansatte i ca. 12 måneder i arbejdskontrakten. Derfor bør man altid læse sin arbejdskontrakt grundigt igennem og kun underskrive hvis man virkelig vil have jobbet.

 

Arbejdstider

Arbejdstiderne følger samme standard som i Nordeuropa; fra 8 eller 9 om morgenen til 16 eller 18 om aftenen. Dette kan naturligvis variere fra job til job og hvis man f.eks. arbejder på en beværtning eller som au pair, skal man forvente, at der vil være aftenvagter eller børnepasning om aftenen et par gange pr. uge.

Arbejdsugen er normalt 40 timer og ifølge den irske lovgivning må den gennemsnitlige arbejdsuge ikke overstige 48 timer. Disse regler gælder dog ikke alle (f.eks. ikke selvstændige, familievirksomheder, gårdejere, forsvaret m.fl.).

 

Bankkonto

For at kunne få et job og begynde at arbejde i Irland, skal du have en bankkonto. At oprette en bankkonto er forholdsvist nemt og går gnidingsfrit for de fleste. De fleste banker kræver dog personligt fremmøde og det er derfor bedst at vente med dette, til du er flyttet til Irland.

Det er som regel bedst at vælge en stor bank som f.eks. Bank of Ireland eller HSBC, da de har flere filialer, hæveautomater osv.

 

De irske lønforhold

Lønniveauet i Irland er generelt en smule lavere eller tilsvarende niveauet i Danmark og Sverige. For at illustrere lønniveauet har vi herunder hentet nogle lønninger fra specifikke stillinger i Dublin, Irland:

Stilling Erfaring i år Typisk årsløn i EUR
Revisor (i en stor virksomhed) 3 – 5 55.000 – 60.000
Telesalgsmedarbejder 0 – 3 23.000 – 28.000 
Telesalgsmanager +5 55.000 – 60.000
Kundeservicemedarbejder 3 – 5 26.000 – 30.000
Call centre manager +5  55.000 – 70.000
Java udvikler 3 – 5 45.000 – 55.000 

Dataene ovenfor stammer fra Morgan McKinleys lønberegner.

I andre jobs såsom au pair og på beværtninger kan man forvente følgende lønninger:

  • Au pair: 75 – 100 EUR pr. uge afhængigt af antallet af timer (typisk 25 – 35 timer pr. uge) – husk at lønnen inkluderer kost og logi
  • Beværtning: (arbejde som bartender, tjener, opvasker o.lign) 1.000 – 2.000 EUR afhængigt af hvilken kategori for mindsteløn du falder i

Lønningerne ovenfor er udvalgt med udgangspunkt i de typer arbejde, som skandinavere erfaringsmæssigt har lettest ved at få i Irland (læs mere herom i vores artikel om at finde job i Irland).

 

Mindsteløn

I Irland er mindstelønningerne følgende:

Alder Løn pr. time
Under 18 år € 6,06
Over 18 år i dit første arbejdsår € 6,92
Over 19 år i dit andet arbejdsår € 7,79
Voksne € 8,65

 

Skattesystemet

Når du begynder at arbejde i Irland, skal du så hurtigt som muligt gøre følgende:

  • Anskaffe et PPS-nummer (se punktet ovenfor)
  • Give din arbejdsgiver dit PPS-nummer
  • Udfylde den såkaldte ’formular 12A’ og sende den til skattevæsnet

Læs evt. mere om denne procedure o.a. på det irske skattevæsens hjemmeside.

Det er vigtigt, at du får styr på ovenstående så hurtigt som muligt, da du ellers skal betale over dobbelt så meget i skat (42% mod 20%).

Skattesystemet i Irland er meget gennemsigtigt:

  • Indkomstskat: Der er to trækprocenter; 20% og 40%. Man betaler 20% for den første andel af sin indkomst og 40% for den anden del (dvs. det resterende beløb, der overstiger første del). Din familiestatus (om du er enlig, gift, har børn osv.) afgør grænsen for, hvornår du beskattes med 40%. Du kan se de gældende skattetakster her.
  • Virksomhedsskat: Man betaler 12,5% i virksomhedsskat for handelsaktiviteter og 25% for aktiviteter, der ikke involverer nogle former for handel (f.eks. investering, lejeindtægt osv.). Læs evt. mere om reglerne for virksomhedsskat her.

 


Læs evt. også vores artikel om reglerne for visum og pas i Irland.