Arbejde på Malta

At arbejde på Malta minder meget om at arbejde i Nordeuropa. Virksomhedskulturen, arbejdstiderne og rutinerne er i det hele taget meget ens.

Lønmæssigt er niveauet på Malta dog meget lavere end i de Nordiske lande. Selvom mindstelønnen er lav – omkring 150 EUR pr. måned – ligger gennemsnitslønnen på lidt mere end 1.000 EUR, hvilket er nok til, at langt de fleste kan klare sig.

Det kan være svært at finde arbejde på Malta - men især inden for tekstarbejde og online spil er der muligheder

Attribution: pixabay.com

Om at arbejde på Malta

Der er ét punkt, hvor de maltesiske virksomheder adskiller sig meget fra virksomheder i det øvrige Europa; loyalitet. I mange maltesiske virksomheder bliver man nærmest ”en del af familien”, når man bliver ansat. Loyalitet betyder virkeligt meget og hvis man siger sit job op eller begynder at arbejde for en konkurrent, bliver nogle arbejdsgivere nærmest fjendske.

Der er med andre ord en ”du er enten med os eller dem”-mentalitet, som kan virke meget fremmed for især skandinavere, der ellers er vante til, at man på et job udelukkende engagerer sig professionelt og hverken personligt eller følelsesmæssigt.

Der findes dog i dag mange virksomheder på Malta, som har deres ophav i andre europæiske lande og derfor ikke har denne mentalitet. På samme måde findes der også virksomheder med en mere international ledelse og struktur, hvor mentaliteten heller ikke er at finde.

En andet punkt hvor maltesiske arbejdsgivere ofte skiller sig ud fra arbejdsgivere i andre europæiske lande, er deres – ofte berettigede – mistanke om, at udlændinge hurtigt forsvinder fra Malta igen. Dette er en form for ”ø-mentalitet”, der bunder i, at en del udlændinge kun bliver på øen i begrænset periode for derefter at vende hjem eller søge mod andre lande. I praksis betyder dette, at man som nyankommen – uden forudgående arbejdserfaring på Malta – i mange tilfælde vil have sværere ved at blive ansat end udlændinge, der allerede har boet og arbejdet på øen i længere tid.

 

Arbejdstilladelse

Borgere fra EU og EØS-lande (og Schweiz) må arbejde i op til 90 dage på Malta uden arbejdstilladelse. Når de 90 dage oprinder, skal arbejdsgiveren ansøge om en arbejdstilladelse. Under alle omstændigheder anbefales det, at man kontakter en maltesisk EURES-vejleder, inden man rejser til Malta (hvis man gerne vil arbejde under sit ophold). 

Hvis man stammer fra et land uden for ovennævnte områder, skal man ansøge om arbejdstilladelsen, inden man ankommer til Malta. I denne forbindelse bør det fremhæves, at det ikke er muligt at ansøge om arbejdstilladelsen, når først man er ankommet til landet.

Myndighederne på Malta håndhæver loven om arbejdstilladelser strikst og man bør derfor altid sørge for at overholde reglerne.

 

Sådan ansøger du om arbejdstilladelse

Arbejdstilladelser – eller arbejdslicenser som de i dag hedder på Malta – udstedes af ministeriet for industri og arbejde og behandles af The Employment and Training Corporation. Selve ansøgningen skal udarbejdes af din arbejdsgiver. Følgende dokumenter er påkrævede:

 • Et gyldigt pas
 • En ren straffeattest
 • Et brev fra din arbejdsgiver med en beskrivelse af dit job og ansættelsesforhold

Arbejdstilladelser er normalt gyldige 1 år ad gangen og kan fornyes ved udløbet. I nogle tilfælde udstedes også tilladelser med 3 års gyldighed.

 

Løn

Det gennemsnitlige lønniveau er lavt på Malta i forhold til resten af EU. Lønningerne reguleres typisk på virksomhedsplan og er underlagt de lokale love om mindsteløn:

 • 152,29 EUR for ansatte på 18 år og derover
 • 145,51 EUR for ansatte på 17 år
 • 142,67 EUR for ansatte under 17 år

Mindstelønningerne ovenfor har været gældende siden 2010 og er månedslønninger. Det er dog værd at bemærke, at de fleste lønninger er højere end mindstelønningerne og at gennemsnitslønnen i perioden 2010 – 2015 har ligget på 1.092 EUR for alle landets lønmodtagere.

Malta har i øvrigt også et socialt sikkerhedsnet, der sikrer alle lønmodtagere offentlige ydelser i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, tab af arbejdsevne, graviditet osv.

 

Skat

Maltas skattesystem er opbygget omkring 3 skattegrupper (enlige, gifte par, forældre), der hver indeholder 4 indkomstniveauer med 4 mulige trækprocenter (0%, 15%, 25%, 35%).

Hvilken trækprocent man får, afhænger derfor af din familiesituation samt indkomst. Der er desuden et fradrag tilknyttet til hver trækprocent, som bliver større, jo højere trækprocenten er.

De gældende skattetakster kan ses på det maltesiske skattevæsens hjemmeside.

Når man flytter til Malta, skal man i øvrigt betale en skat på 15% af al formue og indkomst, man bringer ind i landet. Malta har dobbeltbeskatningsaftaler med en lang række lande – herunder de nordiske – der hjælper til at undgå dobbeltbeskatning.

Husk dog altid at kontrollere reglerne om skat i dit hjemland, inden du flytter til udlandet.

 

Arbejdstimer

Den gennemsnitlige arbejdsuge er 40 timer og det lovmæssige loft er 48 timer. Hvis man arbejder 48 timer pr. uge, skal de resterende 8 timer aflønnes som overarbejde. Den eneste undtagelse fra reglen om en maksimal arbejdsuge på 48 timer er, hvis den ansatte skriftligt giver samtykke til at arbejde mere i gennemsnit pr. uge.

Arbejdstiderne er som i det meste af Europa fra kl. 8 – 9 om morgenen til kl. 16 – 18 om eftermiddagen/aftenen. Tiderne kan naturligvis variere efter sektor og er i høj grad styret af myndighederne.

 

Ferier

Selvom man kan forhandle sin ferie i nogle virksomheder, er man som udgangspunkt berettiget til 25 dages betalt ferie. Herudover er der 14 offentlige maltesiske feriedage, hvor man også har fri:

 • 1. januar – Nytårsdag
 • 10. februar – Feast of St Paul’s Shipwreck
 • 19. marts – Feast of St Joseph
 • 31. marts – Freedom Day
 • Langfredag (påsken er ikke ferieberettiget på Malta)
 • 1. maj – Arbejdernes dag
 • 7. juni – Sette Giugno
 • 29. juni – Feast of St Peter and St Paul
 • 15. august – ‘Santa Maria’ Feast of the Assumption
 • 8. september – Victory Day
 • 21. september – Independence Day
 • 8. december – Feast of the Immaculate Conception
 • 13. december – Republikkens dag
 • 25. december – Juledag

 

Arbejde som selvstændig

Det er forholdsvist enkelt at starte egen virksomhed på Malta. I de fleste tilfælde behøver man kun at følge disse 4 trin:

 1. Registrere sig hos ETC ved at sende dem en formular for den selvstændige og eventuelle ansatte (formularerne findes på ETCs hjemmeside).
 2. Registrere sig hos Inland Revenue Department som selvstændig (enten ved personligt fremmøde eller via deres hjemmeside).
 3. Registrere sig hos Value Added Tax Department (enten ved personligt fremmøde eller via deres hjemmeside).
 4. Ansøge om et handelslicens hos Trade Department. Hvis virksomheden skal importere eller eksportere varer, skal man også ansøge om en eksportlicens.

Andre virksomheder og instanser der kan være relevante, inkluderer:

 • De lokale banker (f.eks. Bank of Valletta eller HSBC).
 • Malta Environment and Planning Authority (MEPA) – Udstedelse af tilladelser til byggeri, udvikling o.lign.
 • Malta Enterprise – Et regeringsorgan der har til formål at tiltrække investeringer indlands og støtte Maltas virksomheder. Som (kommende) selvstændig er det her man skal henvende sig for at få svar på spørgsmål vedrørende virksomhedens opstart, drift, afvikling osv.

 


Læs evt. mere om at finde et job på Malta her og om reglerne for visum til Malta her.