Arbejde i Tyrkiet

For at arbejde i Tyrkiet skal man være i besiddelse af en arbejdstilladelse, som kun kan rekvireres på en tyrkisk ambassade, inden man rejser eller flytter til Tyrkiet.

Selvom mange abejder uden arbejdstilladelse – især inden for turismen og restaurationsbranchen – bør man være påpasselig med at følge dette eksempel, da man uden arbejdstilladelse arbejder ulovligt i landet.

Herudover skal man også være opmærksom på, at forholdene omkring ansættelseskontrakter, løn, ferier osv. på nogle områder fungerer anderledes end i f.eks. Nordeuropa.

Læs evt. også vores artikel om at finde job i Tyrkiet her.

 

Udlændinge i Tyrkiet

De fleste udlændinge der kommer til Tyrkiet for at arbejde, har allerede et job, inden de ankommer. Disse udlændinge er typisk expats, som arbejder for tyrkiske forgreninger af internationale virksomheder eller organisationer.

Herudover er der en mindre gruppe af udlændinge, som kommer til Tyrkiet uden arbejde og måske uden at kunne sproget. Tilhører man denne gruppe, er der som regel bedst mulighed for at finde arbejde i turismen eller inden for undervisning (især sprogundervisning).

I de senere år har der været en tendens til, at unge nordiske statsborgere med tyrkisk baggrund rejser fra Norden til Tyrkiet for at arbejde – midlertidigt eller permanent. For Danmarks vedkommende er tallet f.eks. 200 – 300 pr. år.

Ulempen ved at arbejde i turismen eller med sprogundervisning er, at lønnen er lav. De lave leveomkostninger i landet bevirker dog, at man som regel kan klare sig.

 

Arbejdstilladelse

For at måtte arbejde i Tyrkiet, skal man have en arbejdstilladelse, som udstedes af det tyrkiske beskæftigelsesministerium (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).

Man skal ansøge om arbejdstilladelsen ved en tyrkiske ambassade, inden man ankommer til Tyrkiet (man kan ikke længere ansøge om den, hvis man allerede er rejst ind i landet). Du kan se hvilke dokumenter, du skal medbringe for at ansøge på det tyrkiske beskæftigelsesministeriums hjemmeside.

Der er dog mange udlændige i Tyrkiet, som arbejder uden arbejdstilladelse – især i turismen og restaurationsbranchen. Selvom politiet kun sjældent kontrollerer arbejdstilladelser, skal være opmærksom på, at man overtræder loven ved at arbejde uden arbejdstilladelse. Man bør i øvrigt ikke forvente nogen form for beskyttelse fra arbejdsgiverens side, hvis politiet en dag dukker op.

 

Arbejdskontrakt

Den tyrkiske arbejdslov giver arbejdsgiveren ret til at have en medarbejder ansat i 2 måneder, før han er forpligtiget til at give dig en kontrakt. I denne periode har arbejdsgiveren desuden ret til at opsige medarbejderen uden varsel. På samme måde har medarbejderen ret til at forlade virksomheden uden varsel.

Når du præsenteres for en arbejdskontrakt, bør du ikke nøjes med at læse den igennem og skrive under; få en advokat med speciale i arbejdsret til at gennemlæse den for at sikre, at alle de væsentlige aspekter er medtaget og at den lever op til kravene i den tyrkiske arbejdslov.

Kontrakten skal indeholde information om løn, arbejdstimer, ferie, transportudgifter, opsigelse, frynsegoder m.fl.

Husk igen på at man ikke får arbejdskontrakter i alle beskæftigelser (især ikke deltidsjobs eller jobs i turist- eller restaurationsbranchen) og at du i disse tilfælde bør tale med din arbejdsgiver omkring de eksakte vilkår for ansættelsen.

Du bør generelt ikke starte med at arbejde, før din arbejdsgiver har klarlagt vilkårene for ansættelsen. Sørg også for at få betaling rettidigt og så ofte som muligt (f.eks. hver aften efter din vagt, hvis du arbejder i en bar, restaurant el.lign.).

Hvis du mistænker, at din arbejdsgiver vil snyde dig, bør du forlade virksomheden med det samme – husk på at du arbejder ulovligt og at du ikke har nogle rettigheder i forhold til landets arbejdslov.

 

Arbejdsforhold

Lønninger

Lønningerne i Tyrkiet er generelt lave – og dette gælder for lokalbefolkningen såvel som udlændige i arbejde. En undtagelse er dog expats, der arbejder i store virksomheder og lønnes efter i nogenlunde samme niveau som i deres hjemland; her ligger man indkomstmæssigt langt over gennemsnittet, hvilket må siges at være en fordelagtig situation. Man skal dog stadig være opmærksom på udviklingen i renter og især inflation, som i lang tid har haft en tendens til at stige. Man skal med andre ord sikre sig, at lønnen følger med disse tendenser.

 

Arbejdstimer

Ifølge arbejdsloven er arbejdsugen i Tyrkiet 45 timer – men dette er kun en officielt tal, der i realiteten kun gælder nogle ansatte i store virksomheder og i den offentlige sektor. I langt de fleste brancher – inklusive turistindustrien og restaurationsbranchen – arbejder man ofte meget mere. Arbejdsdagen må maksimalt være 11 timer lang, men denne kan også være længere i praksis.

 

Ungdomsarbejde

Der er rigtigt mange børn og unge, som arbejder. Ifølge loven må man arbejde fultid fra man er 15 år og deltid fra man er 13 år. Sidstnævnte må dog ikke udføre fysisk hårdt arbejde og i øvrigt arbejde hvis de går i skole. Det bør dog nævnes, at der findes meget ulovligt børne- og ungdomsarbejde i Tyrkiet generelt.

 

Ferie

Udlændinge bør ikke forvente at have fri på de samme helligdage, som man har i resten af Europa. Medmindre man arbejder for en stor international virksomhed, har man normalt ikke fri i f.eks. julen og påsken. Man vil dog ofte have fri på alle tyrkiske helligdage (dette gælder dog ikke, hvis man arbejder i turismen eller restaurationsbranchen). Mange deltidsansatte arbejder 7 dage om ugen i turistsæsonen.

Hvis man er ansat lovligt – dvs. med en arbejdstilladelse og en kontrakt (efter maksimalt 2 måneder) – har man som udgangspunkt 14 betalte feriedage. Jo længere tid man arbejder i virksomheden, jo flere feriedage bliver man berettiget til. Efter 15 år opnås det maksimale antal feriedage, som er 26. I multinationale virksomheder og i høje stillinger kan antallet af feriedage i nogle tilfælde forhandles.

 

Fagforeninger

Hvis du har en arbejdstilladelse, har du som regel også mulighed for at blive medlem af en fagforening. I Tyrkiet er fagforeningerne dog underlagt nogle andre regler end i f.eks. Norden og deres magt er begrænset. Der er f.eks. visse brancher, som ikke må strejke. Fagforeningernes services overfor deres medlemmer er også begrænsede og derfor skal man heller ikke forvente, at man kan få de samme serviceydelser som i f.eks. Norden.

 

Pension

Pensionsalderen er 60 år for mænd og 58 år for kvinder. Det er ikke Pensionsopsparing er normalt ikke noget virksomhederne tilbyder deres 

 

Skattenummer

Når du begynder at arbejde, skal du have et skattenummer (Vergi Numerası). Dette nummer svarer til nogenlunde til et CPR-nummer i Danmark. For at få nummeret skal du henvende dig til din lokale finansafdeling (Maliye), som typisk findes i det lokale rådhus. Medbring fotokopier af dit pas, opholdstilladelse og arbejdstilladelse (og evt. også originalerne).

Du skal igennem følgende afdelinger:

  • Finansafdelingen (Maliye)
  • Regnskabafdelingen (Defterdarlik)
  • Skatteafdelingen (Vergi Dairesi)
  • Civilprøvelsesafdelingen (Sivil Yoklama Servisi)

Du bør væbne dig med tålmodighed, da bureaukratiet sandsynligvis er værre, end hvad du er vant til.

Den sidste afdeling (Sivil Yoklama Servisi) vil bede dig om en lille seddel kaldet dilekçe, som er en en form for intern besked til de ansatte i myndighederne, der instruerer dem i at hjælpe dig. Det er et officielt påkrævet dokument, som skal aflevere for at få dit skattenummer. Hvis dit tyrkisk er dårligt (eller hvis de fornemmer, at du ikke er i stand til at udfylde sedlen), kan de ansatte i nogle tilfælde udfylde den for dig. Det bedste er, at forberede sedlen på forhånd.

Det sidste skridt er, at du såvel som skatteforvalterens assistent (Vergi Müdür Yardımcısı) skal underskrive sedlen, hvorefter dit skattenummer udleveres.

 


Læs evt. også vores artikel om reglerne for pas og visum til Tyrkiet.