Arbejde i Mexico

Mexico adskiller sig fra mange andre latinamerikanske lande ved, at arbejdskulturen i højere grad minder om den vi har i Vesten – i hvert fald i de større virksomheder.

Dette hænger især sammen med tilstedeværelsen af de mange nordamerikanske virksomheder, som alle har etableret sig i landet i årene efter dets indtrædelse i NAFTA.

Det er generelt ikke nemt at finde et job i Mexico, men hvis man lærer mexicansk-spansk og er vedholdende i sin jobsøgning, kan det naturligvis lade sig gøre.

De mexicanske lønninger ligger i den lave ende af skalaen for os nordboere, men meget ofte kan man opretholde et fornuftigt lønniveau, hvis man ansættes i større internationale virksomheder.

 

Hvordan er det at arbejde i Mexico?

Erhvervsklima

Selvom Mexico er hjemsted for et stort antal amerikanske pensionister, der alle bor der pga. det varme klima og de lave leveomkostninger, eksisterer der også et ungdommeligt arbejdsmiljø med ambitiøse karrieremennesker og håbefulde iværksættere. Siden Mexico blev medlem af NAFTA, er landets industri blevet en integreret del af den nordamerikanske økonomi. Dette har tiltrukket en masse store selskaber fra USA og Canada, hvilket har skabt et farverigt og dynamisk erhvervklima, hvor der er fart på, samtidig med at der lægges vægt på menneskelige relationer.

 

Arbejdstimer

Den traditionelle måde at arbejde på er, at møde ved 8-tiden, holde en lang frokostpause omkring kl. 13 – 14, genoptage arbejdet ved 16-tiden og gå hjem omkring kl. 18-19. Den vestlige arbejdsdag hvor arbejder fra 8 – 17 og kun holder en kort frokostpause, vinder dog frem i mange virksomheder. Herudover er der naturligvis også andre arbejdstider og –rytmer som f.eks. natarbejde, weekendarbejde, skiftende arbejdstider (i f.eks. turistbranchen) osv. Det bør også nævnes, at antallet af arbejdstimer ikke er statsreguleret i Mexico.

 

Ferie

Ifølge loven er man berettiget til 5 dages betalt ferie det første arbejdsår. Herefter tillægges yderligere 2 dage, for hvert år man arbejder for samme virksomhed (så efter f.eks. 4 år har man som minimum 11 dages betalt ferie). Det maksimale antal feriedage er dog 20 pr. år ifølge loven. Nogle virksomheder er dog mere generøse og giver endnu flere feriedage evt. i kombination med ”personlige fridage” til f.eks. familieproblemer, børnenes første skoledag og andre personlige formål. Herudover har alle ansatte fri på officielle feriedage (selvom der også findes undtagelser herfra i f.eks. turistbranchen).

 

Arbejdstilladelse

Turister må under ingen omstændigheder arbejde eller på anden vis tjene penge i Mexico.

Hvis man som udlænding ønsker at arbejde i Mexico, skal man have en arbejdstilladelse, som udstedes af den mexicanske immigrationsmyndigheder. Processen er normalt som følger:

  • Som udgangspunkt er det den mexicanske arbejdsgiver, der skal ansøge om arbejdstilladelsen direkte hos immigrationsmyndighederne
  • Myndighederne sender arbejdstageren (dig) en meddelelse om, at du inden for 15 dage skal henvende dig på den mexicanske ambassade i Danmark for at få et visum til Mexico
  • Ved fremmøde på ambassaden skal de fornødne dokumenter medbringes (henvend dig til ambassaden herom)
  • Hvis din arbejdstilladelse godkendes, skal den som udgangspunkt afhentes på den mexicanske ambassade i Danmark

Kilde: consulmex.sre.gob.mx

I praksis er det meget ofte nødvendigt, at man har en arbejdskontrakt fra sin kommende arbejdsgiver Mexico for at få en arbejdstilladelse. Uanset om man har en kontrakt eller ej, er det fortsat den mexicanske arbejdsgiver, der skal ansøge om arbejdstilladelsen hos immigrationsmyndighederne.

Når du ankommer til Mexico – med en gyldig arbejdstilladelse – skal du og eventuelle medrejsende familiemedlemmer registreres hos immigrationsmyndighederne inden for 30 dage. Familiemedlemmerne vil som udgangspunkt for særskilte visa og ingen arbejdstilladelser.

Vær opmærksom på at man som udgangspunkt altid skal afhente sin arbejdstilladelse på ambassaden i hjemlandet – også selvom man befinder sig i Mexico.

 

Løn, skat og pension

Skat

Indkomstskatten er progressiv og er minimum 15% og maksimum 30%. Husk altid at kontrollere forholdene og reglerne hos skattevæsnet i det land du fraflytter for at undgå dobbeltbeskatning. Kontrollér også forholdene omkring dine pensionsmidler, så du ikke risikerer at miste dem.

 

Løn

Som expat i Mexico har man generelt en lavere løn end man ville have i mange andre lande. Dette hænger sammen med landets generelle prisniveau og leveomkostninger.

Lønnen afhænger naturligvis af arbejdets natur, dine kvalifikationer, lønforhandlinger, hvor i landet du arbejder osv. Lønnen for ufaglært arbejde er f.eks. så lav, at man kun lige kan overleve med den. Omvendt kan en løn i en direktørstilling el.lign. være højere end i de industrialiserede lande.

Lønniveauerne nedenfor tager udgangspunkt i typiske lønninger i Mexico City og er kun ment som vejledende indikatorer for, hvor meget man kan forvente at tjene pr. måned:

  • Ufaglærte arbejdere: 300 – 500 USD (kan være lavere)
  • Nyuddannede akademikere: 1.000 – 2.000 USD
  • 3 – 10 års erfaring i erhvervslivet: 1.500 – 3.000 USD
  • Lederstillinger: 3.000 – 10.000 USD
  • Direktørstillinger: 10.000 USD og derover

Hvis du har internationale erfaring eller andre vigtige kvalifikationer, kan dette i nogle tilfælde forøge din løn betydeligt. I nogle tilfælde kan lønningerne blandt meget specialiserede medarbejdere eller direktører være endda være højere end i industrialiserede lande.

 

Lønudbetaling

Traditionelt betalte man altid løn hver 15. dag (Quincenas) og selve udbetalingen foregik næsten altid vha. en check. I dag går flere og flere virksomheder dog over til månedlige lønudbetalinger, som udbetales via bankoverførsel, som vi kender det fra f.eks. Norden.

 

Mexicansk ‘aguinaldo’

Ifølge den mexicanske lov skal alle ansatte have en årsbonus kaldet Aguinaldo. Selvom virksomhederne er underlagt et minimum, vælger mange at udbetale mere. I de fleste tilfælde udbetales et beløb, der tilsvarer 4 ugers løn, men nogle – især større virksomheder – udbetaler op til 6 ugers løn.

Selve udbetalingen sker normalt i december for at dække udgifterne i forbindelse med jul og nytår. Virksomheder der udbetaler 6 ugers løn, betaler normalt 4 ugers løn i december og 2 i løbet af sommeren.

Aguinaldoen er et meget normalt fænomen i de latinamerikanske lande og findes også i en del vestlige lande.

 

Pension

Mange mexicanske virksomheder tilbyder deres medarbejdere en personlig pensionsplan, der typisk er tilknyttet et system kaldet ARORE. I denne plan kan medarbejderen indbetale en del af sin løn, som de mexicanske banker investerer i aktier og fonde. Den mexicanske regering bidrager også til disse pensionsplaner.

 

Sundhedsforsikring

Ligesom med pensionsplaner tilbyder nogle virksomheder i Mexico også en en privat sundhedsforsikring til deres medarbejdere. Selvom du muligvis er berettiget til den offentlige sygesikring i Mexico (IMSS), er de private som regel at foretrække, idet de også dækker mere omkostelige behandlinger.

 

At være selvstændig

Man kan sagtens eje sin egen virksomhed i Mexico, men man er dog underlagt visse restriktioner i forhold til, hvordan man må drive sin virksomhed.

Der er en stigende tendens til at udlændinge – især amerikanere – der arbejder selvstændigt med aktiviteter, som ikke kræver en fysisk tilstedeværelse i noget bestemt land (f.eks. forfattere, konsulenter, internetbaserede forretninger osv.), flytter til Mexico for at bo og uofficielt også for at arbejde. De fleste af disse har ingen arbejdstilladelse, hvilket er risikabelt, fordi de som regel fanges før eller siden.