Arbeid i Mexico

Mexico skiller seg fra mange andre latinamerikanske land ved at arbeidskulturen er mer lik den vestlige - i hvert fall i større organisasjoner.

Dette skyldes først og fremst tilstedeværelsen av mange nordamerikanske selskaper, som alle har etablert seg i landet i årene etter at det ble medlem av NAFTA.

Det er generelt ikke lett å finne jobb i Mexicomen hvis du lærer deg meksikansk spansk og er iherdig i jobbsøkingen, er det mulig.

Meksikanske lønninger ligger i den lave enden av skalaen for oss nordboere, men ofte kan man holde et rimelig lønnsnivå hvis man blir ansatt i større internasjonale selskaper.

 

Hvordan er det å jobbe i Mexico?

Forretningsklima

Selv om Mexico er hjemsted for et stort antall amerikanske pensjonister, som alle bor der på grunn av det varme klimaet og de lave levekostnadene, finnes det også et ungdommelig arbeidsmiljø med ambisiøse karrieremennesker og ambisiøse gründere. Etter at Mexico ble med i NAFTA, har landets industri blitt en integrert del av den nordamerikanske økonomien. Dette har tiltrukket seg mange store selskaper fra USA og Canada, noe som har skapt et fargerikt og dynamisk forretningsklima med høyt tempo og vekt på menneskelige relasjoner.

 

Arbeidstimer

Den tradisjonelle måten å jobbe på er å møte kl. 08.00, ta en lang lunsjpause rundt kl. 13.00-14.00, fortsette arbeidet kl. 16.00 og gå hjem rundt kl. 18.00-19.00. Den vestlige arbeidsdagen med arbeid fra kl. 08.00 til 17.00 med bare en kort lunsjpause er imidlertid på fremmarsj i mange bedrifter. I tillegg kommer selvsagt andre arbeidstider og -rytmer som nattarbeid, helgearbeid, skiftende arbeidstider (f.eks. i reiselivsbransjen) osv. Det bør også nevnes at antall arbeidstimer ikke er regulert av staten i Mexico.

 

Helligdager

Ifølge loven har du rett til 5 dager betalt ferie det første året du er ansatt. Deretter legges det til ytterligere 2 dager for hvert år du jobber i samme bedrift (etter 4 år har du for eksempel minst 11 dager betalt ferie). Maksimalt antall feriedager er imidlertid 20 per år ifølge loven. Noen bedrifter er imidlertid mer generøse og gir enda flere feriedager, eventuelt i kombinasjon med "personlige fridager" i forbindelse med familieanliggender, barnas første skoledag og andre personlige formål. I tillegg har alle ansatte rett til offisielle feriedager (selv om det også finnes unntak, for eksempel i reiselivsbransjen).

 

Arbeidstillatelse

Turister kan ikke under noen omstendigheter arbeide eller tjene penger i Mexico.

Hvis du er utlending og ønsker å jobbe i Mexico, trenger du en arbeidstillatelse som utstedes av de meksikanske immigrasjonsmyndighetene. Prosessen er vanligvis som følger:

  • Vanligvis er det den meksikanske arbeidsgiveren som må søke om arbeidstillatelse direkte til utlendingsmyndighetene.
  • Myndighetene vil sende arbeidstakeren (deg) et varsel om at du må melde deg på den meksikanske ambassaden i Norge innen 15 dager for å få visum til Mexico
  • Når du reiser til ambassaden, må du ta med deg de nødvendige dokumentene (kontakt ambassaden for mer informasjon).
  • Hvis arbeidstillatelsen din blir godkjent, vil den som regel bli hentet på den meksikanske ambassaden i Norge

Kilde: consulmex.sre.gob.mx

I praksis er det ofte nødvendig å ha en arbeidskontrakt med din fremtidige arbeidsgiver i Mexico for å få arbeidstillatelse. Uansett om du har en kontrakt eller ikke, er det likevel den meksikanske arbeidsgiveren som må søke om arbeidstillatelse hos utlendingsmyndighetene.

Når du ankommer Mexico - med gyldig arbeidstillatelse - må du og eventuelle medfølgende familiemedlemmer registrere dere hos immigrasjonsmyndighetene innen 30 dager. Familiemedlemmer trenger vanligvis separate visum og ingen arbeidstillatelse.

Vær oppmerksom på at du alltid bør hente arbeidstillatelsen din på ambassaden i hjemlandet ditt - selv om du befinner deg i Mexico.

 

Lønn, skatt og pensjon

Skat

Inntektsskatten er progressiv og er på minimum 15% og maksimum 30%. Husk alltid å sjekke vilkårene og reglene med skattemyndighetene i landet du flytter til, for å unngå dobbeltbeskatning. Sjekk også vilkårene for pensjonsmidlene dine, slik at du ikke risikerer å miste dem.

 

Lønn

Som expat i Mexico har du generelt lavere lønn enn i mange andre land. Dette skyldes landets generelle prisnivå og levekostnader.

Lønnen avhenger selvfølgelig av arbeidets art, kvalifikasjonene dine, lønnsforhandlinger, hvor i landet du jobber osv. Lønnen for ufaglært arbeidskraft er for eksempel så lav at du knapt kan overleve på den. Derimot kan lønnen for en lederstilling eller lignende være høyere enn i industrialiserte land.

Lønnsnivåene nedenfor er basert på typiske lønninger i Mexico by og er kun ment som en indikasjon på hvor mye du kan forvente å tjene per måned:

  • Ufaglærte arbeidere: 300 - 500 USD (kan være lavere)
  • Nyutdannede: 1 000 - 2 000 USD
  • 3 - 10 års yrkeserfaring: 1 500 $ - 3 000 $.
  • Ledende stillinger: 3 000 - 10 000 USD
  • Direktørstillinger: 10 000 USD og mer

Hvis du har internasjonal erfaring eller andre viktige kvalifikasjoner, kan dette i noen tilfeller øke lønnen din betydelig. I noen tilfeller kan lønnen til høyt spesialiserte medarbeidere eller direktører til og med være høyere enn i industrialiserte land.

 

Utbetaling av lønn

Tradisjonelt ble lønn alltid utbetalt hver 15. dag (Quincenas), og selve utbetalingen skjedde nesten alltid med sjekk. I dag går imidlertid stadig flere bedrifter over til månedlig lønnsutbetaling via bankoverføring, slik vi for eksempel kjenner det fra Norden.

 

Meksikansk "aguinaldo

I henhold til meksikansk lov skal alle ansatte motta en årlig bonus kalt Aguinaldo. Selv om selskapene er underlagt et minimumsbeløp, velger mange å betale ut mer. I de fleste tilfeller utbetales et beløp som tilsvarer 4 ukers lønn, men noen - særlig større bedrifter - utbetaler opptil 6 ukers lønn.

Selve utbetalingen skjer vanligvis i desember for å dekke kostnadene knyttet til jul og nyttår. Bedrifter som utbetaler 6 ukers lønn, utbetaler vanligvis 4 ukers lønn i desember og 2 uker om sommeren.

Aguinaldo er et svært vanlig fenomen i latinamerikanske land og finnes også i enkelte vestlige land.

 

Pensjon

Mange meksikanske bedrifter tilbyr sine ansatte en personlig pensjonsordning, vanligvis knyttet til et system som kalles ARORE. I denne ordningen kan den ansatte betale inn en del av lønnen sin, som meksikanske banker investerer i aksjer og fond. Den meksikanske staten bidrar også til disse pensjonsordningene.

 

Helseforsikring

I likhet med pensjonsordninger tilbyr noen selskaper i Mexico også private helseforsikringer til sine ansatte. Selv om du kan være kvalifisert for offentlig helseforsikring i Mexico (IMSS), er en privat forsikring vanligvis å foretrekke, siden den også dekker dyrere behandlinger.

 

Å være selvstendig næringsdrivende

Du kan eie din egen bedrift i Mexico, men du er underlagt visse restriksjoner på hvordan du kan drive virksomheten din.

Det er en økende tendens til at utlendinger - særlig amerikanere - som arbeider selvstendig med aktiviteter som ikke krever fysisk tilstedeværelse i et bestemt land (f.eks. forfattere, konsulenter, internettbaserte virksomheter osv.), flytter til Mexico for å bo og, uoffisielt, arbeide. De fleste av disse har ingen arbeidstillatelse, noe som er risikabelt fordi de som regel blir tatt før eller senere.