Å jobbe i Belgia

Å jobbe i Belgia er omtrent som å jobbe i Danmark; arbeidsuken er vanligvis 37-38 timer, lønnsnivået er svært likt, og skattetrykket er et av de høyeste i Europa.

Du har som standard 24 feriedager og fri på alle de 10 offisielle helligdagene, noe som også er svært likt systemene vi kjenner fra de nordiske landene.

I tillegg kommer arbeidstillatelsen: EU-borgere trenger ikke arbeidstillatelse for å jobbe i Belgia. Etter tre måneder må du søke om oppholdstillatelse, noe som nesten alltid innvilges uten problemer.

 

Arbeidstillatelse

  • EU-borgereSom EU-borger trenger du ikke arbeidstillatelse for å jobbe i Belgia. På dette punktet er Belgia svært liberalt sammenlignet med mange andre EU-land. Når du har fått jobb, må du søke om oppholdstillatelse, som i nesten alle tilfeller innvilges automatisk. EU-borgere som har bodd i Belgia sammenhengende i tre år, kan søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Ikke-EU-borgere: Hvis du derimot ikke er EU-borger, trenger du arbeidstillatelse for å jobbe i Belgia. I så fall er det arbeidsgiveren din som må søke om arbeidstillatelse. For å få oppholdstillatelse eller langtidsvisum trenger du vanligvis en arbeidstillatelse eller bevis på at arbeidsgiveren din har søkt om det. I tillegg må arbeidsgiveren din kunne bevise at ingen belgiere eller EU-borgere kan utføre arbeidet du er ansatt for å gjøre. Det finnes imidlertid noen unntak fra disse reglene for kunstnere, au pairer, praktikanter og spesialiserte teknikere. Du finner mer informasjon om reglene for arbeidstillatelse for ikke-EU-borgere på werk.be.
  • Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende: Hvis du er arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende og ønsker å jobbe i Belgia eller ansette medarbeidere i Belgia, må du opprette en konto hos limosa.be og følg instruksjonene.

Les mer om arbeids- og oppholdstillatelser i Belgia på belgium.be.

 

Om å jobbe i Belgia

Arbeidstid

Den gjennomsnittlige arbeidsuken er 37-38 timer, og den gjennomsnittlige arbeidsdagen er 8 timer (som i Norden). Normen er imidlertid 40 timer per uke, og det er mulig å jobbe mer enn 40 timer hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det. Denne arbeidstiden gjelder selvsagt ikke for ledere, direktører, selvstendig næringsdrivende osv. som nesten alltid jobber mer. Fleksitid blir også mer og mer populært i Belgia.

 

Helligdager

Etter avtale med arbeidsgiveren har de fleste arbeidstakere 24 feriedager pluss de 10 helligdagene. Selv om ferien er betalt, får du vanligvis bare 85% av lønnen din når du tar ferie.

 

Lønn

Mange arbeidsgivere utbetaler 13 lønninger årlig til sine ansatte. Det er vanlig at denne 13. lønnen (prime de fin d'année/jaarpremie) utbetales i desember.

Det er også svært vanlig - særlig i høyere stillinger - at goder inngår som en del av lønnspakken. Det kan dreie seg om alt fra firmabiler og medlemskap på treningssenter til rentefrie boliglån eller gratis privatskole for barna. Goder kan med andre ord være en viktig del av lønnspakken. Svært ofte må disse godene imidlertid også oppgis til skattemyndighetene, noe du som utlending må være oppmerksom på.

Noen arbeidsgivere tilbyr også sine ansatte en andel av bedriftens overskudd eller en spesiell bonus hvis bedriften gjør det bra (participation aux benefices/aandeel in de winst eller prime de productivité/produktiviteitspremie).

Husk at alle deler av lønnspakken din alltid må være nedfelt i arbeidsavtalen - ellers har arbeidsgiveren ingen plikt til å betale deg ekstra.

 

Skat

Belgia har en av de høyeste skattesatsene i Europa, og inntektsskatten øker jo mer du tjener. Du betaler minst 25% og maksimalt 50% i inntektsskatt. Hvis du sammenligner Belgia med de nordiske landene, er skattetrykket høyere i både Danmark og Sverige. Husk alltid å kontakte skattemyndighetene i hjemlandet før du reiser utenlands for å unngå dobbeltbeskatning.

 


Du kan også lese om hvordan du finner jobb i Belgiahvordan du flytter til Belgia samt om visum og pass i Belgia.