Å jobbe i Irland

Selv om det på ingen måte er et krav for innreise, anbefaler irske myndigheter at du i det minste har undersøkt muligheten for å finne arbeid før du kommer til Irland (og helst at du allerede har funnet en jobb).

Selve arbeidsflyten er svært lik den nordiske; arbeidsuken er vanligvis 40 timer, du jobber vanligvis fra 8 til 17, og lønnen er omtrent den samme.

Men på andre områder skiller Irland seg fra de nordiske landene, for eksempel når det gjelder arbeidskontrakter og skatt.

 

Om å jobbe i Irland

Arbeidstillatelse

Som nordmann har du rett til å jobbe i Irland - uten å måtte søke om arbeidstillatelse - fordi Norge er en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Alle statsborgere fra EØS-land (og Sveits) kan søke på alle jobber på lik linje med irske statsborgere. Dette gjelder også jobber i offentlig sektor, den irske hæren og det irske politiet. Det finnes svært få unntak, for eksempel i irsk diplomati.

 

Ansettelseskontrakt

Mange bedrifter i Irland er kun på utkikk etter medarbeidere som de kan ansette i lengre perioder. I praksis binder mange bedrifter sine ansatte i rundt 12 måneder i arbeidskontrakten. Derfor bør du alltid lese kontrakten nøye og bare signere den hvis du virkelig ønsker jobben.

 

Arbeidstid

Arbeidstiden følger samme standard som i Nord-Europa; fra 8 eller 9 om morgenen til 16 eller 18 om kvelden. Dette kan selvsagt variere fra jobb til jobb, og hvis du for eksempel jobber på en pub eller som au pair, må du regne med kveldsvakter eller barnepass et par ganger i uken.

Den normale arbeidsuken er 40 timer, og ifølge irsk lov kan den gjennomsnittlige arbeidsuken ikke overstige 48 timer. Disse reglene gjelder imidlertid ikke for alle (f.eks. ikke for selvstendig næringsdrivende, familiebedrifter, bønder, forsvaret osv.)

 

Bankkonto

For å få jobb og begynne å jobbe i Irland trenger du en bankkonto. Å åpne en bankkonto er relativt enkelt og går greit for de fleste. De fleste banker krever imidlertid et personlig besøk, så det er best å vente til du har flyttet til Irland.

Det er vanligvis best å velge en stor bank som Bank of Ireland eller HSBC, ettersom de har flere filialer, minibanker osv.

 

Irske lønnsvilkår

Lønnsnivået i Irland ligger generelt litt lavere eller på samme nivå som i Danmark og Sverige. For å illustrere lønnsnivået har vi nedenfor tatt utgangspunkt i noen lønninger for spesifikke stillinger i Dublin, Irland:

Stilling Erfaring i år Typisk årslønn i EUR
Regnskapsfører (i en stor organisasjon) 3 – 5 55.000 – 60.000
Ansatt innen telefonsalg 0 – 3 23.000 – 28.000 
Telesalgssjef +5 55.000 – 60.000
Representant for kundeservice 3 – 5 26.000 – 30.000
Leder for kundesenter +5  55.000 – 70.000
Java-utvikler 3 – 5 45.000 – 55.000 

Dataene ovenfor kommer fra Morgan McKinley lønnskalkulator.

I andre yrker, som au pair og pub, kan du forvente følgende lønninger:

  • Au pair: 75 - 100 EUR per uke avhengig av antall timer (vanligvis 25 - 35 timer per uke) - husk at lønnen inkluderer kost og losji.
  • Puber og barer(arbeid som bartender, servitør, oppvasker osv.) 1 000 - 2 000 EUR avhengig av hvilken minstelønnskategori du tilhører

Lønningene ovenfor er valgt ut på grunnlag av hvilke typer arbeid det er lettest for skandinaver å få i Irland (les mer i vår artikkel om å finne en jobb i Irland).

 

Minstelønn

I Irland er minstelønningene som følger:

Alder Lønn per time
Under 18 år € 6,06
Over 18 år i ditt første arbeidsår € 6,92
Over 19 år i ditt andre arbeidsår € 7,79
Oppvekst € 8,65

 

Skattesystemet

Når du begynner å jobbe i Irland, bør du gjøre følgende så snart som mulig:

  • Skaff deg et PPS-nummer (se ovenfor).
  • Oppgi PPS-nummeret ditt til arbeidsgiveren din
  • Fyll ut det såkalte "skjema 12A" og send det til skattemyndighetene.

Du kan lese mer om denne prosedyren og mer på den irske skattemyndighetens nettside..

Det er viktig at du ordner dette så snart som mulig, ellers betaler du mer enn dobbelt så mye skatt (42% vs. 20%).

Skattesystemet i Irland er svært transparent:

  • InntektsskattDet finnes to trekkprosenter: 20% og 40%. Du betaler 20% på den første delen av inntekten din og 40% på den andre delen (dvs. det resterende beløpet som overstiger den første delen). Familiestatusen din (om du er enslig, gift, har barn osv.) bestemmer grensen for når du skal betale 40%. Du kan se de gjeldende skattesatsene her..
  • SelskapsskattSkatt: Du betaler 12,5% i selskapsskatt for handelsvirksomhet og 25% for virksomhet som ikke innebærer noen form for handel (f.eks. investeringer, leieinntekter osv.). Les mer om reglene for selskapsskatt her..

 


Det kan også være lurt å lese vår artikkel om visum- og passregler i Irland.