Jobb i Mexico

Med mindre du er høyt spesialisert eller allerede har en kontrakt med et meksikansk selskap, kan det være vanskelig å finne jobb i Mexico.

I tillegg må du beherske språket flytende - altså meksikansk spansk - for å ha en reell sjanse til å få jobb. Men hvis du allerede kan kastiljansk spansk, kan du raskt lære deg den meksikanske versjonen.

Meksikanske arbeidsgivere er generelt på utkikk etter høyt utdannede kandidater med god og relevant erfaring innen sitt arbeidsområde. Selv om Mexico på noen områder er svært tilbakeliggende sammenlignet med en del vestlige land, gjenspeiler ikke kravene til kandidatene på arbeidsmarkedet på noen måte denne situasjonen.

Det er også hard konkurranse fra meksikanere og andre latinamerikanere. Husk at Mellom- og Sør-Amerika er enorme områder med store befolkninger, der utdanningsnivået er høyere enn noensinne og levestandarden har økt i årevis. Landets høye arbeidsledighet gjør ikke konkurransen om jobbene mindre.

Når et meksikansk selskap ansetter en expat, må de i tillegg kunne bevise overfor ledelsen at expaten ikke "tar jobben fra en meksikaner" - i praksis betyr dette at expaten ikke kan ansettes i en stilling der en meksikaner kunne ha blitt ansatt i stedet. Som expat i Mexico betyr alt dette at du står på utsiden og sannsynligvis konkurrerer med de beste av de beste på ditt felt.

 

mexico-jobb

Navngivelse: Eneas De Troya - Flickr.com

Hvordan finner du en jobb?

Nettverksbygging og bekjentskaper

Nettverksbygging og bekjentskaper er en viktig del av jobbsøkingen i Mexico, og du må være forberedt på å bruke mye tid på nettverksbygging hvis du vil lykkes i å finne en jobb. Det finnes imidlertid ulike tilnærminger til jobbsøking avhengig av hvilken type jobb du søker:

Ufaglært arbeidskraft finner man stort sett bare gjennom bekjente og nettverk og ved å gå fra "butikk til butikk".

Jobber som krever utdanning eller andre spesifikke kvalifikasjoner, kan til en viss grad søkes via internett. Det er en god idé å sende CV-en din via e-post til ulike rekrutteringsselskaper og lignende, ettersom disse har vært i sterk vekst i Mexico de siste årene. Det er imidlertid viktig å huske på at også faglærte jobber kan finnes ved å bygge nettverk og fortelle om sin eksistens og jobbsøking i både faglige og sosiale sammenhenger.

Det sies ofte at nettverksbygging i Mexico "ikke handler om hva du vet, men hvem du kjenner". Denne trenden gjelder i det meste av Latin-Amerika.

 

Sosiale medier

En fin måte å bygge et nettverk på - som du også kan begynne med før du kommer til Mexico - er å bruke sosiale medier. Det gjelder særlig LinkedIn, men også til en viss grad Facebook.

Du kan søke etter grupper som "utlendinger i Mexico", "expats i Mexico" osv. Du kan også være mer spesifikk og prøve å finne nettverk innenfor bestemte sektorer, bransjer, nabolag osv.

 

Bransjer i vekst

Viktigste bransjer: Følgende sektorer og bransjer er store i Mexico og sysselsetter utenlandsk arbeidskraft: Petroleum og olje, landbruk, kjemikalier og legemidler, nærings- og nytelsesmidler og andre forbruksvarer.

  • Nyere vekstområder: Petroleumsindustri, elektronikk, transport og logistikk, infrastruktur, tjenestesektoren.
  • Bransjer i tilbakegang: Metallindustri, tekstiler og fottøy, bilindustri.
  • Mangel på arbeidskraftIngeniører, kommunikasjon og tekniske fag.
  • De største selskapenePemex, Cemex, Telmex, Televisa, Grupo Modelo, Mabe, Semex, Lanix, Falco Electronics, Meebox.

Etter hvert har mange store amerikanske selskaper flyttet produksjonen sin til Mexico. Dette er en klar fordel for europeere og andre vestlige land som ønsker å arbeide i Mexico. Uten disse selskapene ville jobbmulighetene vært svært begrenset.

 

Jobbsøknad

Den vanlige måten å søke jobb på er å sende en CV og eventuelt et følgebrev. Inntil nylig forventet ikke arbeidsgivere at du sendte med et følgebrev, men det har blitt mer vanlig.

Noen steder brukes også søknadsskjemaer. Alle søknader skal skrives på spansk hvis ikke annet er oppgitt. Skriv alltid i et klart og profesjonelt språk. Det er alltid en god idé å få en meksikaner (som har meksikansk spansk som morsmål) til å lese gjennom søknaden. Som med andre språk kan selv små språklige forbedringer forbedre søknaden din - og små feil kan gjøre den dårligere.

Selv om det ikke nødvendigvis er lettere å finne jobb i Mexico før du ankommer, bør du likevel prøve. Hvis du søker jobber som krever utdanning eller spesielle kvalifikasjoner, bør du som et minimum alltid sende CV-en din til relevante rekrutteringsbyråer. I tillegg er det en god idé å søke på ledige stillinger eller sende uoppfordrede søknader.

På jobbportaler og lignende er sannsynligheten for å få svar eller bli ansatt relativt liten, men du bør prøve også her, for du vet aldri hva en kontakt kan føre til. Som nevnt er nettverksbygging en stor del av jobbsøkingen, og før du ankommer, kan du like gjerne prøve å knytte de første kontaktene i landet.

 

CV

CV-en bør ikke være lengre enn 2 sider. CV-en bør generelt skrives i samme stil som i nordeuropeiske land, men i noen tilfeller kan det være en fordel å bytte om på rekkefølgen på CV-avsnittene for å fremheve kompetanse eller erfaring som er relevant for jobben.

CV-en bør starte med en sterk overskrift. Søkerens navn bør også fremheves. Det er også svært vanlig å skrive søkerens yrkesforkortelse før navnet (f.eks. "CP" for en revisor, "Ing." for en ingeniør, "Arq." for en arkitekt, osv.) CV-overskriften bør også inneholde søkerens kontaktinformasjon, selv om den bør være mindre fremtredende enn navnet. Husk å oppgi landskoder på alle telefonnumre. E-postadresser bør helst være formelle og ikke inneholde kallenavn, navn på andre arbeidsgivere osv.

Det er ikke obligatorisk å inkludere en beskrivelse av dine personlige eller faglige mål, slik det er i noen andre land. Det kan imidlertid inkluderes hvis du mener at det gjør deg til en bedre match for arbeidsgiveren.

 

Jobbintervju

Jobbintervjuer i Mexico ligner veldig på jobbintervjuer i Norden. De er formelle, og det forventes at du opptrer profesjonelt. Husk å gjøre deg kjent med bedriften og bransjen før intervjuet, for intervjueren vil mest sannsynlig spørre om dette. Noen vil også stille spørsmål om personligheten din og kanskje til og med om privatlivet ditt. Vær forberedt på å vise frem dine ferdigheter og egenskaper i forhold til jobben.

 

Utdanning og opplæring

Selv om nordiske utdanninger og kvalifikasjoner generelt anerkjennes over hele verden, er det alltid lurt å sjekke om dette også gjelder for deg. Det er det meksikanske utdanningsdepartementet som håndterer denne typen henvendelser.

 

Nyttige lenker

Nedenfor finner du en rekke lenker til meksikanske medier som kan hjelpe deg med å finne jobb, før du flytter til Mexico..

 

Rekrutteringsselskaper

 

Jobbportaler

Jobbportaler og stillingsannonser i aviser kalles ofte "bolsas de trabajo". Som nevnt er antallet svar per søknad svært lavt (maksimalt rundt 1%), men det er likevel verdt et forsøk, for man vet aldri hva en søknad kan føre til.

Noen universiteter har også jobbtjenester som både kan være fritt tilgjengelige og forbeholdt studenter.

 

Sabbaticals og frivillig arbeid

Det finnes en rekke organisasjoner som kan hjelpe deg med å organisere et sabbatsår eller finne en frivillig jobb i Mexico:


Du kan også lese om pass- og visumregler i Mexico her..