Visum og pass i utlandet

Innbyggere i Danmark, Norge og Sverige har ofte de samme visumkravene i mange land på grunn av de tette geografiske og politiske båndene og deltakelsen i Schengen-samarbeidet. Selv om disse landene har felles visum- og grensekontrollregler innenfor Schengen-området, kan det likevel være variasjoner utenfor dette området. Reisende oppfordres derfor alltid til å konsultere den nyeste informasjonen fra relevante myndigheter eller ambassader for å sikre korrekt informasjon om visumkrav avhengig av nasjonalitet og reisemål.

På denne siden kan du se alle artiklene vi har om pass og visum i utlandet. Nederst på siden finner du også generell informasjon om visumregler.

 

Artikler om visum og pass i utlandet

Nedenfor finner du en oversikt over alle våre artikler om visum og pass i utlandet:

 • Visum og pass til Argentina
  Reglene for visum og pass til Argentina for dansker er som følger: Visum: De første 90 dagene kreves det ikke visum.
 • Visum og pass til Belgia
  For dansker er reglene for visum og pass til Belgia som følger: Visum Du kan oppholde deg i Belgia uten visum...
 • Visum og pass til Bulgaria
  Visum- og passreglene for danske statsborgere som reiser til Bulgaria, er som følger: Visum: Ikke visumpliktig...
 • Visum og pass til Irland
  Følgende visum- og passregler gjelder for danske statsborgere som reiser til Irland: Visum: Det kreves ikke visum for...
 • Visum og pass til Malta
  Visum og opphold Visumregler for dansker på Malta er som følger: I de første 90 dagene av oppholdet trenger du et...
 • Visum og pass til Mexico
  Mexicos inn- og utreisebestemmelser er ganske strenge, og det anbefales alltid at du tar kontakt med den meksikanske ambassaden i...
 • Visum og pass til Tyrkia
  Selv om reglene for visumfritt opphold og innreise til Tyrkia er svært like de som gjelder for Schengen-landene, er de på noen områder...

 

Generelle visumregler

Visumreglene varierer ofte fra land til land og kan avhenge av mange faktorer, blant annet statsborgerskap, formål med reisen, lengden på oppholdet og tidligere reisemønster. Selv om Danmark, Norge og Sverige alle er nordiske land med tette bånd, har de ulike avtaler og relasjoner med andre land, noe som kan påvirke visumkravene for deres borgere.

På grunn av geografisk nærhet og felles interesser har borgere i Danmark, Norge og Sverige ofte samme visumfritak eller visumkrav i mange land. Dette skyldes også at de tre landene er en del av Schengen-samarbeidet, noe som betyr at de har felles visum- og grensekontrollregler for landene som er en del av Schengen-området.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det fortsatt kan være forskjeller i visumkravene for enkelte land eller regioner utenfor Schengen-området. Det anbefales alltid å konsultere den nyeste informasjonen fra relevante myndigheter eller ambassader når du planlegger en reise for å sikre at du har riktig informasjon om visumkrav basert på din nasjonalitet og destinasjon.

 

Elementer som kan variere

Selv om Danmark, Norge og Sverige har lignende visumregler på grunn av sine geografiske og politiske forbindelser og deltakelse i Schengen-samarbeidet, kan det likevel være noen forskjeller i visumreglene for innbyggerne avhengig av hvilket land eller hvilken region de reiser til. Her er noen mulige forskjeller:

 1. Visumfri reiseSelv om de fleste land har visumfrihet for borgere fra Danmark, Norge og Sverige, kan det finnes unntak. Noen land kan for eksempel ha bilaterale avtaler med ett av disse landene som kun gir visumfrihet for dette landets borgere og ikke for de andre.

 2. Visumtyper og varighetSelv om visumkravene generelt sett er like for de tre landene, kan det være forskjeller når det gjelder hvilke typer visum som kreves og lengden på tillatte opphold. Noen land kan for eksempel tilby lengre opphold eller spesielle visumkategorier for borgere fra ett av landene sammenlignet med de andre.

 3. OpptakskravSelv om visumkravene kan være like, kan det være forskjeller i de spesifikke vilkårene for innreise, for eksempel krav til dokumentasjon, forsikring, bevis på midler eller vaksinasjoner, som kan variere noe fra land til land.

 4. Bilaterale avtaler: Noen ganger kan det finnes bilaterale avtaler mellom et av de nordiske landene og et tredjeland som ikke omfatter de andre nordiske landene. Dette kan føre til ulike visumregler for borgere fra disse landene når de reiser til det aktuelle landet.

Forskjellene er imidlertid generelt små, særlig innenfor Schengen-området og andre land med tette diplomatiske og politiske bånd til Danmark, Norge og Sverige. Det er alltid viktig å konsultere den nyeste informasjonen fra ambassadene eller konsulatene i det landet du planlegger å besøke, for å sikre at du har riktig informasjon om visumkravene.