Arbeid i Tyrkia

For å jobbe i Tyrkia må du ha en arbeidstillatelse, som bare kan fås fra en tyrkisk ambassade før du reiser eller flytter til Tyrkia.

Selv om mange jobber uten arbeidstillatelse - særlig i turist- og hotellbransjen - bør du være forsiktig med å følge dette eksempelet, for uten arbeidstillatelse jobber du ulovlig i landet.

I tillegg bør du også være klar over at vilkårene for arbeidskontrakter, lønn, ferie osv. er annerledes i enkelte områder enn i for eksempel Nord-Europa.

Det kan også være lurt å lese artikkelen vår om å finne en jobb i Tyrkia her.

 

Utlendinger i Tyrkia

De fleste utlendinger som kommer til Tyrkia for å jobbe, har allerede en jobb før de kommer. Disse utlendingene er typisk expats som jobber for tyrkiske filialer av internasjonale selskaper eller organisasjoner.

I tillegg finnes det en liten gruppe utlendinger som kommer til Tyrkia uten jobb og kanskje uten å kunne språket. Denne gruppen har vanligvis størst sjanse til å finne arbeid innen turisme eller utdanning (spesielt språkundervisning).

De siste årene har det vært en trend at unge nordiske borgere med tyrkisk bakgrunn reiser fra Norden til Tyrkia for å jobbe - midlertidig eller permanent. I Norge er tallet for eksempel 100-200 per år.

Ulempen med å jobbe med turisme eller språkundervisning er at lønnen er lav. De lave levekostnadene i landet gjør imidlertid at du som regel kan klare deg.

 

Arbeidstillatelse

For å jobbe i Tyrkia trenger du en arbeidstillatelse som utstedes av det tyrkiske arbeidsdepartementet (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).

Du må søke om arbeidstillatelse på en tyrkisk ambassade før du ankommer Tyrkia (du kan ikke lenger søke om arbeidstillatelse hvis du allerede har reist inn i landet). Du kan finne ut hvilke dokumenter du må ha med deg for å søke på det tyrkiske arbeidsdepartementets nettside.

Det er imidlertid mange utlendinger i Tyrkia som jobber uten arbeidstillatelse - særlig i turist- og hotellbransjen. Selv om politiet sjelden kontrollerer arbeidstillatelser, bør du være klar over at det er et lovbrudd å jobbe uten arbeidstillatelse. Du kan ikke forvente noen beskyttelse fra arbeidsgiveren din hvis politiet en dag dukker opp.

 

Arbeidskontrakt

Tyrkisk arbeidsrett gir arbeidsgiveren rett til å ansette en arbeidstaker i to måneder før han er forpliktet til å gi deg en kontrakt. I denne perioden har arbeidsgiveren også rett til å si opp den ansatte uten oppsigelsesfrist. På samme måte har den ansatte rett til å forlate selskapet uten oppsigelsesfrist.

Når du får en arbeidskontrakt, må du ikke bare lese den gjennom og signere den. Få en advokat med spesialkompetanse på arbeidsrett til å gjennomgå den for å sikre at alle viktige aspekter er tatt med og at den oppfyller kravene i tyrkisk arbeidsrett.

Kontrakten bør inneholde informasjon om lønn, arbeidstid, ferie, transportkostnader, oppsigelse, ytelser osv.

Husk at ikke alle jobber (spesielt ikke deltidsjobber eller jobber i reiselivs- eller hotellbransjen) har arbeidskontrakter, og at du i slike tilfeller bør snakke med arbeidsgiveren din om de nøyaktige ansettelsesvilkårene.

Generelt bør du ikke begynne å jobbe før arbeidsgiveren din har avklart arbeidsvilkårene. Sørg også for at du får lønn i tide og så ofte som mulig (f.eks. hver kveld etter skiftet ditt hvis du jobber i en bar, restaurant eller lignende).

Hvis du mistenker at arbeidsgiveren din prøver å lure deg, bør du forlate selskapet umiddelbart - husk at du arbeider ulovlig og ikke har noen rettigheter i henhold til landets arbeidslovgivning.

 

Arbeidsforhold

Lønninger og godtgjørelser

Lønningene i Tyrkia er generelt lave - og det gjelder både for lokalbefolkningen og utlendinger som jobber i landet. Unntaket er utlendinger som jobber i store selskaper og får omtrent samme lønn som i hjemlandet; inntekten deres ligger godt over gjennomsnittet, noe som er en gunstig situasjon. Du må likevel være oppmerksom på renteutviklingen og spesielt inflasjonen, som har hatt en tendens til å stige i lang tid. Du må med andre ord sørge for at lønnen din holder tritt med denne utviklingen.

 

Arbeidstimer

Ifølge arbeidsloven er arbeidsuken i Tyrkia 45 timer - men dette er bare et offisielt tall, som i realiteten bare gjelder for enkelte ansatte i store bedrifter og i offentlig sektor. I de aller fleste bransjer - inkludert reiselivs- og hotellbransjen - jobber folk ofte mye lenger. Arbeidsdagen kan maksimalt være 11 timer lang, men i praksis kan den være lengre.

 

Ungdomsarbeid

Mange barn og unge jobber. Ifølge loven kan de jobbe heltid fra de er 15 år og deltid fra de er 13 år. Sistnevnte har imidlertid ikke lov til å utføre fysisk hardt arbeid eller arbeide hvis de går på skole. Det bør imidlertid nevnes at det er mye ulovlig barne- og ungdomsarbeid i Tyrkia generelt.

 

Helligdager

Utlendinger kan ikke forvente å ha de samme helligdagene som i resten av Europa. Med mindre du jobber i et stort internasjonalt selskap, har du for eksempel normalt ikke fri i julen og påsken. Derimot har du ofte fri på alle tyrkiske helligdager (dette gjelder ikke hvis du jobber i reiselivs- eller hotellbransjen). Mange deltidsansatte jobber 7 dager i uken i turistsesongen.

Hvis du er ansatt på lovlig vis - dvs. med arbeidstillatelse og kontrakt (etter maks. 2 måneder) - har du som hovedregel rett til 14 betalte feriedager. Jo lenger du jobber i bedriften, jo flere feriedager har du rett til. Etter 15 år er det maksimale antallet feriedager nådd, som er 26. I multinasjonale selskaper og i stillinger på høyt nivå kan antallet feriedager noen ganger være gjenstand for forhandlinger.

 

Fagforeninger

Hvis du har arbeidstillatelse, har du som regel også rett til å organisere deg i en fagforening. Men i Tyrkia er fagforeningene underlagt andre regler enn i for eksempel de nordiske landene, og deres makt er begrenset. I visse bransjer er det for eksempel ikke tillatt å streike. Fagforeningenes tilbud til medlemmene er også begrenset, så du kan ikke forvente å få de samme tjenestene som i for eksempel Norden.

 

Pensjon

Pensjonsalderen er 60 år for menn og 58 år for kvinner. Pensjonssparing er vanligvis ikke noe bedriftene tilbyr sine ansatte. 

 

Skattenummer

Når du begynner å jobbe, trenger du et skattenummer (Vergi Numerası). Dette nummeret tilsvarer omtrent et fødselsnummer i Norge. For å få nummeret må du kontakte det lokale finansdepartementet (Maliye), som vanligvis holder til på det lokale rådhuset. Ta med kopier av pass, oppholdstillatelse og arbeidstillatelse (eventuelt også originalene).

Du vil gå gjennom følgende avdelinger:

  • Finansavdelingen (Maliye)
  • Regnskapsavdeling (Defterdarlik)
  • Skatteavdelingen (Vergi Dairesi)
  • Avdelingen for sivil eksamen (Sivil Yoklama Servisi)

Du må smøre deg med tålmodighet, for byråkratiet er sannsynligvis verre enn det du er vant til.

Den siste avdelingen (Sivil Yoklama Servisi) vil be deg om en liten lapp som heter dilekçesom er en slags intern melding til offentlige tjenestemenn som instruerer dem om å hjelpe deg. Det er et offisielt dokument som må overleveres for å få skattenummeret ditt. Hvis du snakker dårlig tyrkisk (eller hvis de føler at du ikke klarer å fylle ut skjemaet), kan tjenestemennene i noen tilfeller fylle det ut for deg. Det er best å forberede skjemaet på forhånd.

Det siste trinnet er at du og skatteadministratorens assistent (Vergi Müdür Yardımcısı) signerer skjemaet, og deretter utstedes skattenummeret ditt.

 


Det kan også være en god idé å lese vår artikkel om reglene for pass og visum til Tyrkia.