Arbeid i Argentina

En av de største arbeidslivsforskjellene mellom Argentina og Norden er den svært strenge lovgivningen i Argentina.

I tillegg er lønningene naturlig nok mye lavere, og den latinamerikanske mentaliteten merkes tydeligvis også i næringslivet.

En fjerde faktor er omfanget av svart arbeid, som er mye mer utbredt i Argentina enn på våre nordlige breddegrader. Vær oppmerksom på at noen argentinske arbeidsgivere sier at du ikke trenger arbeidstillatelse for å jobbe for dem - dette stemmer ikke, og både arbeidsgiver og arbeidstaker straffes hvis svart arbeid oppdages.

Når du jobber i Argentina, er du underlagt strengere regler enn i Norden.

Kreditt: Jesus Alexander Reyes Sánchez - Flickr.com

 

Arbeidsforhold i Argentina

Arbeids- og ansettelseslover (LCT - Ley de Contrato de Trabajo) er svært streng i Argentina. Loven regulerer alle aspekter av arbeidslivet, fra arbeidstakerrettigheter til lønnssatser og arbeidsgiverforpliktelser. Eksempler på dette er

  • Ifølge loven må du være over 18 år for å jobbe.
  • Kvinner har et lovfestet forbud mot å jobbe 45 dager før eller etter fødselen.
  • osv.

Arbeidsdagen er på 8 timer, og uken er derfor på maksimalt 48 timer. Det er imidlertid spesielle begrensninger for visse typer arbeid:

  • hvis du jobber hver dag, kan du maksimalt jobbe 44 timer per uke.
  • Hvis du arbeider om natten, kan du arbeide maksimalt 42 timer per uke.
  • Hvis du har en risikofylt jobb eller arbeider i et helsefarlig miljø, kan du arbeide maksimalt 36 timer per uke.

I Buenos Aires er det vanlig å jobbe fra 8.00-9.00 til 17.00-18.00, mens man utenfor Buenos Aires har en lengre lunsjpause (siesta) og derfor vanligvis jobber fra 8.30 til 12.30 og fra 16.00 til 20.00.

Som hovedregel er det ikke tillatt å jobbe på lørdager eller søndager, men Arbeidsdepartementet må selvsagt gjøre unntak for enkelte grupper.

 

Lønn

Som nevnt er lønnsnivået generelt lavt. Dette gjelder selvfølgelig ikke for bedre stillinger, som for eksempel lederstillinger eller expats.

Ansatte skal motta 13 lønninger i året, noe som er nedfelt i den argentinske arbeidsloven. Den 13. lønnen utbetales i to omganger; halvparten i juni og den andre halvparten i desember.

Selv om det er vanskelig å angi eksakte lønnssatser for ulike grupper, kan man regne med følgende som et utgangspunkt:

  • Akademikere: Rundt 1 000 AR$
  • Faglærte arbeidere: 300 - 800 AR$
  • Ufaglærte: 250 - 400 AR$

Overtidsbetaling er 50% ekstra, og for arbeid på fridager (f.eks. søndager) får du 100% ekstra.

 

Helligdager

Når du har vært ansatt hos samme arbeidsgiver i 6 måneder i løpet av 12 kalendermåneder, har du rett til 14 kalenderdager betalt ferie. Antall feriedager øker jo lenger du har vært ansatt etter følgende prinsipp:

Ansettelsesperiode Kvalifisert ferie
1 - 5 år 14 kalenderdager
5 - 10 år 21 kalenderdager
10 - 20 år 28 kalenderdager
20 år eller mer 35 kalenderdager

Merk: Kalenderdager - i motsetning til virkedager - inkluderer også helger.

 

Svart arbeid

Det anslås at over 5 millioner argentinere jobber uten å være registrert av arbeidsgiverne sine - det vil si at de jobber svart. Dette er både billigere og enklere for arbeidsgiverne, men mindre gunstig for arbeidstakerne, som ikke er beskyttet av arbeidslovgivningen.

Svart arbeid er særlig utbredt i følgende bransjer: møbelproduksjon og trearbeid, landbruk, restauranter og barer, transport og bygg og anlegg.

I 2005 startet den argentinske regjeringen en kampanje for aktivt å bekjempe svart arbeid. Hvis svart arbeid oppdages, straffes både arbeidsgiver og arbeidstaker med bøter.

Fordi den argentinske arbeidslovgivningen er så streng som den er, er mange argentinere også litt følsomme når det gjelder å bryte loven. Av alle disse grunnene anbefales det alltid å holde seg innenfor loven.

Som nevnt innledningsvis i denne artikkelen hevder mange argentinske arbeidsgivere at det ikke kreves arbeidstillatelse for å jobbe for dem - men dette stemmer ikke, og både arbeidsgiver og arbeidstaker blir straffet hvis svart arbeid blir oppdaget.

 


Det kan også være lurt å lese artiklene våre om å finne jobb i Argentina og flytte til Argentina og om visum i Argentina.