Flytte til Belgia

Belgia er svært åpent for andre EU-borgere, noe som særlig illustreres av at du som EU-borger ikke trenger arbeidstillatelse for å jobbe i landet. Hvis du skal flytte til Belgia, er dette selvsagt en stor fordel, ettersom du i teorien kan finne en jobb før du ankommer og begynne å jobbe samme dag som du kommer.

Dette - i kombinasjon med et velfungerende helse- og utdanningssystem - har gjort Belgia til et av Europas mest populære reisemål for expats. Det anslås at det i dag bor mellom 600 000 og 750 000 expats i landet, noe som tilsvarer rundt 6-7 % av befolkningen.

Belgia har imidlertid et problem med tilstrømningen av ulovlige innvandrere, noe som har ført til at regjeringen har strammet inn oppholds- og arbeidslovene for ikke-EU-borgere.

 

Eiendom i Belgia

Mange utleieboliger er ikke utstyrt med grunnleggende inventar som stekeovn, kjøleskap, kjøkkenbord osv. I noen tilfeller finnes det ikke engang skap i boligen. I slike tilfeller må du kjøpe utstyret selv og ta det med deg når du flytter ut av leiligheten.

Et annet viktig aspekt ved leie av bolig er selve leiekontrakten; alle leiekontrakter skal ifølge loven registreres hos de rette myndighetene (Enregistrement, Ministere des Finances/Registratie, Ministerie van Financien) innen 4 måneder etter signering. Hvis registreringen er forsinket, må du betale en bot.

Annonser for utleieboliger finner du her:

 

Levekostnader

Det er generelt billigere enn i Norge, men prisnivået er likevel mye høyere enn i mange andre EU-land (f.eks. Spania, Italia, Portugal osv.).

 

Helsevesen

Standarden på det belgiske helsevesenet er svært høy fordi systemet finansieres av en kombinasjon av offentlige midler og brukerbetaling. Samfunnets helseutgifter dekkes i stor grad av stiftelser, helsekasser og private helseforsikringer. Det er en politisk beslutning at det ikke skal være noen eller svært korte ventetider, på samme måte som det er et politisk krav at legekompetansen skal være høy - og i motsetning til mange andre EU-land blir de politiske kravene til helsevesenet i Belgia faktisk oppfylt.

Belgia bruker også generelt mer ressurser på sykdomsforebygging enn de fleste andre land. Det er for eksempel vanlig med regelmessige helsekontroller og lignende undersøkelser, og barn går til en egen barnelege i stedet for en vanlig fastlege.

 

Sosial sikkerhet

Når du flytter til Belgia og begynner å jobbe, må du bidra til det sosiale sikkerhetsnettet. Hvis du er i arbeid, skjer dette ved at det trekkes en prosentandel av lønnen din hver måned som en form for sosialt bidrag.

 

Belgiske særlover

  • Forbud mot skjerfDet er "skautforbud" i Belgia, noe som i praksis betyr at det er forbudt å være helt tildekket (dvs. at hele ansiktet er tildekket) på alle offentlige steder. Hvis du bryter dette forbudet, risikerer du bøter og varetektsfengsling i opptil 7 dager. Forbudet gjelder for alle - både innbyggere, turister og tilflyttere.
  • ID: Det er lovpålagt å alltid ha med gyldig legitimasjon i Belgia (hvis du er over 12 år). Hvis du ikke kan vise gyldig legitimasjon, vil du bli arrestert.
  • Legalisering av dokumenterAlle dokumenter fra utlandet må legaliseres i Belgia. I praksis gjøres dette ved å få en apostille fra en notarius publicus for hvert dokument.
  • Kjæledyr: Hvis du flytter med et kjæledyr, er det et krav om at kjæledyret må ha et EU-pass for kjæledyr.

 

Nyttige lenker

 


Det kan også være lurt å lese artiklene våre om å finne jobb i Belgia og om å arbeide i Belgia samt om visum- og passregler i Belgia.