Flytte til Irland

Du trenger ikke visum i Irland de første 90 dagene, noe som er en klar fordel hvis du ønsker å flytte dit.

Når de 90 dagene er gått, må du søke om oppholdstillatelse, som du i de fleste tilfeller får så lenge du oppfyller visse kriterier.

Selv om det ikke er et krav, oppfordrer den norske ambassaden i Dublin deg til å melde din ankomst når du ankommer Irland (dette gjelder bare hvis du har tenkt å flytte til Irland). På samme måte oppfordrer ambassaden deg til å melde avreise når du forlater Irland. Du finner ambassadens kontaktinformasjon her:

Den norske ambassaden i Irland
Ferry House, 48-53 Mount Street Lower
Dublin 2, D02 PT98, Irland
Telefon: +353 1 662 1800
https://www.norway.no/en/ireland/

 

Oppholdstillatelse

Du kan få oppholdstillatelse i Irland hvis du:

  • er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, eller
  • kan prøve å klare deg på egen hånd og ha en helseforsikring, eller
  • er student/praktikant, eller
  • er i slekt med en EU-borger som faller inn under en av de tre kategoriene ovenfor.

Oppholdstillatelsen er midlertidig og gir deg rett til å bo og arbeide i Irland i en bestemt periode.

 

Permanent oppholdstillatelse

Hvis du har flyttet til Irland og ønsker permanent oppholdstillatelse i Irland, må du søke om dette via såkalt "nøytralisering". Du kan lese mer om denne prosessen på den irske immigrasjonsmyndighetens nettside..

 

Eiendom i Irland

På samme måte som irske myndigheter anbefaler at du har undersøkt muligheten for å finne jobb i Irland før ankomst, anbefaler de også at du har undersøkt boligsituasjonen (og at du har funnet en bolig eller annen form for innkvartering før du ankommer landet).

De største fordelene med det irske eiendomsmarkedet er at det er lett å finne utleieboliger og leie dem ut på uke- eller månedsbasis. Den største ulempen er at prisene er relativt høye.

Når du leier en bolig, bør du sjekke om den er tilgjengelig med offentlig transport, ettersom mange av de billige leilighetene ligger langt unna sentrum. I tillegg bør du besøke leiligheten på dagtid og sjekke nabolaget om kvelden, ellers kan du ende opp med å bo i et utrygt nabolag.

Du kan finne overnatting i Irland på de følgende sidene:

I de større byene starter utleieprisene på rundt 350 euro i måneden (som er et minimum), men 600 euro er mer realistisk hvis du vil ha din egen utleiebolig. Til den prisen trenger du bare en leilighet med ett soverom.

 

PPS-nummer

Som i mange andre land må alle borgere og tilflyttere ha et ID-nummer (fødselsnummer i Norge). I Irland kalles dette et "PPS-nummer". Nummeret er nødvendig for at du skal kunne jobbe, motta sosiale ytelser osv.

Nummeret kan først opprettes når du har ankommet Irland. Her må du henvende deg til det lokale sosialkontoret. Les mer om PPS-nummeret her.

 

Levekostnader

Kommer du fra et av de nordiske landene, vil du sannsynligvis finne levekostnadene i Irland akseptable. De er generelt litt lavere enn i Danmark og Sverige, men mye lavere enn i Norge. En av de største forskjellene er boligprisene (inkludert husleie), som i enkelte områder - særlig i Dublin - kan være ganske høye (se "Bolig i Irland" ovenfor). 

I tillegg er også barnepass dyrere enn i Danmark og Sverige, og det koster typisk 450-800 euro i måneden å passe et barn i barnehage (før skolealder).

En tredje mindre utgift er søppeltømming, som koster 20-40 euro i måneden.

Selv om du ikke skal regne med at livet er mye dyrere enn i Norden, bør du likevel tenke gjennom inntektene og utgiftene dine før du flytter til Irland. Du kan for eksempel prøve å lage et budsjett som du oppdaterer etter at du har flyttet dit.

 

Det irske helsevesenet

Det irske helsevesenet finansieres av skattebetalerne, men det er selvsagt også mulig å tegne en privat helseforsikring. Innvandrere fra EØS-land og Sveits har rett til samme helsetjenester som irske statsborgere. Hvis inntekten din er lav, kan du kanskje få en såkalt Medical Cardsom gir deg gratis tilgang til et bredt spekter av helsetjenester.

Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp, må du noen ganger betale en liten del av regningen, men det er nesten alltid et lite beløp (på grunn av offentlige tilskudd).

Den største ulempen med det irske helsevesenet er de lange ventelistene og ventetiden. Sistnevnte er spesielt problematisk. Hvis du for eksempel må til akuttmottaket for et helseproblem som ikke er livstruende, er ventetiden vanligvis 10-14 timer. Dette avskrekker mange pasienter med helseproblemer fra å oppsøke behandling. Ventetidene på akuttmottakene er et omdiskutert problem som politikerne fortsatt mangler en reell løsning på.