Flytte til Belgien

Belgien er meget åbent overfor andre EU-borgere, hvilket især illustreres af, at man som EU-borger ikke behøver en arbejdstilladelse for at arbejde i landet. Hvis man skal flytte til Belgien, er dette selvsagt en stor fordel, da man i teorien kan finde et job inden man kommer til landet og allerede starte med at arbejde den dag man ankommer.

Dette – i kombination med et velfungerende sundhedsvæsen og uddannelsessystem – har gjort Belgien til en af Europas mest populære destinationer for expats. Det estimeres, at der i dag findes 600.000 – 750.000 expats i landet, hvilket tilsvarer omkring 6 – 7 % af befolkningen.

Belgien har dog en del problemer med tilflyttende illegale indvandrere, hvilket har fået regeringen til at stramme lovgivningen omkring ophold og arbejde overfor borgere, der stammer fra lande uden for EU.

 

Bolig i Belgien

Mange lejeboliger er ikke udstyrede med basalt inventar såsom ovn, køleskab, køkkenborde osv. I nogle tilfælde er der endda ingen skabe i boligen. I disse tilfælde skal du selv købe inventaret og medtage det når du flytter fra lejligheden.

Et andet vigtigt aspekt omkring lejeboliger er selve lejekontrakten; alle lejekontrakter skal ifølge loven registreres hos de rette myndigheder (Enregistrement, Ministere des Finances/Registratie, Ministerie van Financien) senest 4 måneder efter, at de underskrives. Hvis registreringen er forsinket, skal man betale en bøde.

Annoncemarkeder for lejeboliger findes her:

 

Leveomkostninger

At leve i Belgien er generelt en smule billigere end i Danmark, men prisniveauet er fortsat meget højere end i mange andre EU-lande (f.eks. Spanien, Italien, Portugal osv.).

 

Sundhedsvæsen

Standarderne i det belgiske sundhedssystem er meget høje, fordi systemet understøttes af en kombination af offentlige midler og brugerbetaling. Samfundets sundhedsudgifter dækkes i vidt omfang af fonde, sygekasser og private sundhedsforsikringer. Det er en politisk beslutning, at der skal være ingen eller meget kort ventetid, ligesom det er et krav fra politisk side, at lægernes ekspertise skal være høj – og til forskel fra mange andre EU-lande efterlever man rent faktisk de politiske krav til sundhedssystemet i Belgien.

I Belgien bruger man generelt også flere ressourcer på sygdomsforebyggelse end i de fleste andre lande. Det er f.eks. at normalt, at man foretager regelmæssige sundhedstjek og lignende undersøgelser, ligesom at børn går til en speciel børnelæge fremfor en almen familielæge.

 

Social sikkerhed

Når man flytter til Belgien og begynder at arbejde, skal man bidrage til det sociale sikkerhedsnet. Hvis man er ansat, foregår dette ved, at man på månedsbasis får fratrukket en procentdel af sin løn som en form for socialbidrag.

 

Særlige belgiske love

  • Tørklæde-forbud: Der er et “tørklæde-forbud” i Belgien, som i praksis betyder, at det er forbudt at være helt tildækket (dvs. at hele ansigtet er tildækket) på alle offentlige steder. Hvis man overtræder dette forbud risikerer man en bøde samt detention i op til 7 dage. Forbuddet gælder alle – dvs. både borgere, turister og tilflyttere.
  • ID: Man skal ifølge loven altid have gyldig ID på sig i Belgien (hvis man er over 12 år gamle). Hvis ikke man kan fremvise gyldig ID, kommer man i detention.
  • Legalisering af dokumenter: Alle dokumenter fra fremmede lande skal legaliseres i Belgien. I praksis foregår dette ved, at man får en apostille hos en notar for hvert dokument.
  • Kæledyr: Hvis du flytter med et kæledyr, er der et krav om, at kæledyret skal have et EU Pet Passport.

 

Nyttige links

 


Læs evt. også vores artikler om at finde job i Belgien og om at arbejde i Belgien samt om reglerne for visum og pas i Belgien.