Visum och pass för Turkiet

Även om reglerna för viseringsfri vistelse och inresa i Turkiet är mycket lika dem som gäller i Schengenländerna, är de på vissa områden mycket mer restriktiva än i Schengen. Därför bör du noggrant bekanta dig med viserings- och passreglerna innan du reser till Turkiet - oavsett om du är svensk medborgare med ett svenskt pass eller inte.

Nedan följer regler för visum och pass till Turkiet för svenska medborgare:

 

Visum

Du behöver ingen visering under de första 90 dagarna av din vistelse. Vistelsen behöver inte vara på varandra följande (du kan t.ex. ha 2 vistelser på 45 dagar vardera), men den måste äga rum inom en 180-dagarsperiod.

OBS: Om du vistas olagligt i Turkiet - t.ex. i mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod - kommer du att dömas till böter och eventuellt fängelsestraff. Dessutom riskerar du utvisning och reseförbud.

Pass

 • GiltighetDitt pass måste vara giltigt i 60 dagar efter den viseringsfria periodens början. I praktiken innebär det att ditt pass måste vara giltigt i 150 dagar från den dag du reser in i Turkiet.
 • Erkända pastatyperFöljande typer av pass erkänns vid in- och utresa i Turkiet: vanliga danska pass, svenska förlängda pass, svenska provisoriska pass och EU-nödpass. Om du reser med ett EU-nödpass måste du dock skaffa visum från en turkisk ambassad (passet måste vara "viserat") innan du reser in i Turkiet.
 • Blanka sidor: Du måste ha tomma sidor i ditt pass (för stämpling vid in- och utresa). Om du inte har några kvar kommer du att nekas inresa vid gränsen.

OBS: Om ditt pass inte är giltigt i 150 dagar när du reser in i Turkiet kommer du att avvisas vid gränsen och skickas hem.


Om du inte är svensk medborgare (har ett svenskt pass) ska du kontakta Turkiets ambassad i Sverige för information om visum- och passregler:

Turkiets ambassad i Sverige
Dag Hammarskjölds Vag 20 115 27
Stockholm - Sverige
P.O.Box: 24105 10451
Stockholm - Sverige
Konsulat: +46 8 667 29 60
https://stockholm-emb.mfa.gov.tr/Mission/Contact


OBS: Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att se till att du känner till reglerna för inresa, utresa och vistelse (inklusive visum och pass) när du reser till ett annat land. Därför bör du alltid rådgöra med landets myndigheter eller någon av landets ambassader om du är osäker.

 

Pass och tillfälliga pass

Det verkar som om det finns tydliga restriktioner och specifika krav för svenska medborgare som reser till Turkiet. Här är några viktiga punkter att notera:

 1. Provisoriska pass i A4-format: Svenska provisoriska pass i A4-format, utfärdade av svenska ambassader och konsulat, är endast giltiga för utresa ur och transitering genom Turkiet. De är inte giltiga för inresa i Turkiet.

 2. Rosa tillfälliga passböcker: De rosa provisoriska passböcker som utfärdas av polismyndigheten i Sverige är dock giltiga för in- och utresa i Turkiet.

 3. Giltiga resehandlingar: För att resa till Turkiet måste svenska medborgare ha giltiga resehandlingar. Om de inte har det riskerar de att deporteras av turkisk polis och skickas tillbaka till det land de reste ifrån, även om det är Sverige de försöker återvända till.

 4. Utvisning från Turkiet: Detta gäller även om svenska medborgare försöker resa in i Turkiet från ett tredje land (t.ex. Iran, Irak, Syrien) utan giltiga resehandlingar. De kommer inte att få återvända till Sverige via Turkiet utan kommer att skickas tillbaka till det land de reste från.

Det är viktigt för svenska medborgare att vara medvetna om dessa regler och krav när de planerar resor till Turkiet för att undvika potentiella problem eller avvisningar vid gränsen.

Visumkrav för affärsresor till Turkiet

Vid affärsresor till Turkiet kan medborgare i Danmark, Sverige och Norge omfattas av olika visumkrav. Kraven nedan är endast exempel och behöver inte nödvändigtvis gälla i alla fall.

 • Ha ett pass som är giltigt i minst sex månader efter inresan och ha minst en tom sida i passet.
 • Kunna uppvisa tillräckliga ekonomiska medel.
 • Har flygbiljetter för vidare resa eller returresa.
 • Ha dokument som tydligt anger syftet med resan.
 • Ha alla nödvändiga dokument för nästa destination.
 • Resenärer bör kontrollera med sitt flygbolag om visumfri ombordstigning är tillåten, eftersom sådana regler kan komma att ändras.

 

Längre vistelser

Om du vill stanna längre än 90 dagar i Turkiet måste du ansöka om uppehållstillstånd. Du kan läsa mer om detta förfarande i vår artikel om att flytta till Turkiet.

 


Du kanske också vill läsa våra artiklar om att hitta ett jobb i Turkiet och om att arbete i Turkiet.