Visum och pass för Malta

Visum och uppehållstillstånd

Visumreglerna för svenskar på Malta är följande:

  • Under de första 90 dagarna av din vistelse behöver du inget visum eftersom du under denna period har ett turistvisum
  • Ditt pass måste vara giltigt under hela vistelsen
  • Utökade och provisoriska pass erkänns i Malta

Eftersom Malta är en del av Schengenavtalet kan alla svenskar resa fritt in i landet. När du reser in i landet finns det inga passkontroller så länge du reser från ett Schengenland.


Om du inte har ett svenskt pass ska du kontakta det maltesiska konsulatet i Sverige:

Maltas konsulat i Stockholm
c/o Stohk Invest
Sibyllegatan 46
114 43 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 725 25 25 25 39


Därutöver gäller följande:

  • Alla EU-medborgare kan stanna i Malta så länge de vill, så länge de kan bevisa att de kan försörja sig själva.
  • Om du vill stanna i Malta i mer än 90 dagar måste du ansöka om medborgarskap - alternativt kan du lämna Malta och återvända igen, varefter du kan stanna i landet i ytterligare 90 dagar (läs mer om dessa alternativ i vår artikel om flytta till Malta)

En ansökan om förlängd vistelse i Malta godkänns vanligtvis om kravet på ekonomisk självständighet (och några andra krav) är uppfyllt. Om du är utlänning och vill stanna kvar i Malta måste du följa detta förfarande varje gång ditt uppehållstillstånd förnyas.

Om du har för avsikt att stanna på Malta under en längre tid bör du överväga att bli medborgare i landet. Läs mer om att flytta till Malta här.


Du kan också läsa om hur det är att arbeta på Malta här och hur du hittar ett jobb på Malta här.