Arbete i Mexiko

Mexiko skiljer sig från många andra latinamerikanska länder genom att arbetskulturen är mer lik den västerländska - åtminstone i större organisationer.

Detta beror främst på närvaron av många nordamerikanska företag, som alla har etablerat sig i landet under åren efter dess inträde i NAFTA.

Det är i allmänhet inte lätt att hitta ett jobb i Mexikomen om du lär dig mexikansk spanska och är ihärdig i ditt jobbsökande kan det gå.

De mexikanska lönerna ligger i den lägre delen av skalan för oss nordbor, men mycket ofta kan man hålla en rimlig lönenivå om man anställs av större internationella företag.

 

Hur är det att arbeta i Mexiko?

Företagsklimat

Även om Mexiko är hem för ett stort antal amerikanska pensionärer, som alla bor där på grund av det varma klimatet och de låga levnadskostnaderna, finns det också en ungdomlig arbetsmiljö med ambitiösa karriärister och blivande entreprenörer. Sedan Mexiko gick med i NAFTA har landets industri blivit en integrerad del av den nordamerikanska ekonomin. Detta har lockat många stora företag från USA och Kanada och skapat ett färgstarkt och dynamiskt affärsklimat med högt tempo och tonvikt på mänskliga relationer.

 

Arbetstimmar

Det traditionella sättet att arbeta är att komma kl. 8.00, ta en lång lunchrast ca kl. 13.00-14.00, återuppta arbetet kl. 16.00 och gå hem ca kl. 18.00-19.00. Den västerländska arbetsdagen med arbete från kl. 8.00 till 17.00 med endast en kort lunchrast vinner dock mark i många företag. Dessutom finns det naturligtvis andra arbetstider och arbetsrytmer som nattarbete, helgarbete, ändrade arbetstider (t.ex. inom turistnäringen) osv. Det bör också nämnas att antalet arbetstimmar inte regleras av staten i Mexiko.

 

Semester

Enligt lag har du rätt till 5 dagars betald semester under det första anställningsåret. Därefter tillkommer ytterligare 2 dagar för varje år du arbetar för samma företag (så efter 4 år har du t.ex. minst 11 dagars betald semester). Det maximala antalet semesterdagar är dock 20 per år enligt lag. Vissa företag är dock mer generösa och ger ännu fler semesterdagar, eventuellt i kombination med "personliga lediga dagar" för familjeangelägenheter, barnens första skoldag och andra personliga ändamål. Dessutom har alla anställda rätt till officiell semester (även om det också finns undantag, t.ex. inom turistnäringen).

 

Arbetstillstånd

Turister får under inga omständigheter arbeta eller på annat sätt tjäna pengar i Mexiko.

Om du är utlänning och vill arbeta i Mexiko behöver du ett arbetstillstånd, som utfärdas av de mexikanska immigrationsmyndigheterna. Processen går vanligtvis till på följande sätt:

  • I allmänhet är det den mexikanska arbetsgivaren som måste ansöka om arbetstillstånd direkt hos immigrationsmyndigheterna
  • Myndigheterna skickar ett meddelande till arbetstagaren (dig) om att du inom 15 dagar måste anmäla dig till Mexikos ambassad i Sverige för att få visum till Mexiko
  • När du reser till ambassaden måste du ta med dig nödvändiga dokument (kontakta ambassaden för mer information)
  • Om ditt arbetstillstånd godkänns kommer det vanligtvis att hämtas på Mexikos ambassad i Sverige

Källa: consulmex.sre.gob.mx

I praktiken är det ofta nödvändigt att ha ett anställningsavtal med din framtida arbetsgivare i Mexiko för att få arbetstillstånd. Oavsett om du har ett kontrakt eller inte är det fortfarande den mexikanska arbetsgivaren som måste ansöka om arbetstillstånd hos immigrationsmyndigheterna.

När du anländer till Mexiko - med ett giltigt arbetstillstånd - måste du och eventuella medföljande familjemedlemmar registrera er hos immigrationsmyndigheterna inom 30 dagar. Familjemedlemmar behöver i allmänhet separata visum och inga arbetstillstånd.

Observera att du alltid ska hämta ditt arbetstillstånd på ambassaden i ditt hemland - även om du befinner dig i Mexiko.

 

Lön, skatt och pension

Skat

Inkomstskatten är progressiv och är lägst 15% och högst 30%. Kom alltid ihåg att kontrollera villkoren och reglerna med skattemyndigheterna i det land du flyttar till för att undvika dubbelbeskattning. Kontrollera också villkoren för dina pensionsfonder så att du inte riskerar att förlora dem.

 

Lön

Som expat i Mexiko har du i allmänhet en lägre lön än du skulle ha i många andra länder. Detta beror på landets allmänna prisnivå och levnadskostnader.

Lönen beror naturligtvis på arbetets art, dina kvalifikationer, löneförhandlingar, var i landet du arbetar osv. Lönen för okvalificerad arbetskraft är t.ex. så låg att du knappt kan överleva på den. Omvänt kan lönen för en chefsposition eller liknande vara högre än i industriländerna.

Lönenivåerna nedan är baserade på typiska löner i Mexico City och är endast avsedda som vägledande indikatorer på hur mycket du kan förvänta dig att tjäna per månad:

  • Okvalificerade arbetare: 300 - 500 USD (kan vara lägre)
  • Nyutexaminerade: 1 000 - 2 000 USD
  • 3 - 10 års yrkeserfarenhet: 1 500 - 3 000 USD
  • Ledande befattningar: 3 000 - 10 000 USD
  • Direktörspositioner: 10 000 USD och högre

Om du har internationell erfarenhet eller andra viktiga kvalifikationer kan det i vissa fall höja din lön avsevärt. I vissa fall kan lönerna för högt specialiserade medarbetare eller chefer till och med vara högre än i industriländerna.

 

Utbetalning av lön

Traditionellt betalades lönen alltid ut var 15:e dag (Quincenas) och själva utbetalningen skedde nästan alltid med check. Idag övergår dock allt fler företag till månatliga löneutbetalningar, som betalas via banköverföring, så som vi känner till det från exempelvis de nordiska länderna.

 

Mexikansk "aguinaldo

Enligt mexikansk lag måste alla anställda få en årlig bonus som kallas Aguinaldo. Även om företagen omfattas av ett minimibelopp väljer många att betala ut mer. I de flesta fall betalas ett belopp som motsvarar 4 veckors lön, men vissa - särskilt större företag - betalar upp till 6 veckors lön.

Den egentliga utbetalningen sker vanligtvis i december för att täcka kostnaderna i samband med jul och nyår. Företag som betalar 6 veckors lön betalar vanligtvis 4 veckors lön i december och 2 under sommaren.

Aguinaldo är ett mycket vanligt fenomen i latinamerikanska länder och förekommer även i vissa västländer.

 

Pension

Många mexikanska företag erbjuder sina anställda en personlig pensionsplan, vanligtvis kopplad till ett system som kallas ARORE. I denna plan kan den anställde bidra med en del av sin lön, som mexikanska banker investerar i aktier och fonder. Den mexikanska staten bidrar också till dessa pensionsplaner.

 

Sjukförsäkring

Precis som med pensionsplaner erbjuder vissa företag i Mexiko också privat sjukförsäkring till sina anställda. Även om du kan vara berättigad till offentlig sjukförsäkring i Mexiko (IMSS) är en privat försäkring oftast att föredra eftersom den även täcker dyrare behandlingar.

 

Att vara egenföretagare

Du kan äga ditt eget företag i Mexiko, men du omfattas av vissa begränsningar för hur du kan driva ditt företag.

Det finns en ökande tendens att utlänningar - särskilt amerikaner - som arbetar självständigt inom verksamheter som inte kräver en fysisk närvaro i något särskilt land (t.ex. författare, konsulter, internetbaserade företag etc.) flyttar till Mexiko för att bo och, inofficiellt, för att arbeta. De flesta av dessa har inget arbetstillstånd, vilket är riskabelt eftersom de vanligtvis åker fast förr eller senare.