Arbete i Belgien

Att arbeta i Belgien är ungefär som att arbeta i Danmark; arbetsveckan är vanligtvis 37 - 38 timmar, lönenivåerna är mycket lika och skattetrycket är ett av de högsta i Europa.

Du har 24 semesterdagar som standard och alla 10 officiella helgdagar är lediga, vilket också är mycket likt de system vi känner till från de nordiska länderna.

Dessutom finns det ett arbetstillstånd: EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i Belgien. Efter 3 månader måste du ansöka om uppehållstillstånd, vilket nästan alltid beviljas utan problem.

 

Arbetstillstånd

  • EU-medborgareSom EU-medborgare behöver du inget arbetstillstånd för att arbeta i Belgien. I det avseendet är Belgien mycket liberalt jämfört med många andra EU-länder. När du har hittat ett jobb måste du ansöka om uppehållstillstånd, som i nästan alla fall beviljas automatiskt. EU-medborgare som har bott i Belgien i tre år kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.
  • Icke EU-medborgare: Om du däremot inte är EU-medborgare behöver du ett arbetstillstånd för att arbeta i Belgien. I så fall är det din arbetsgivare som måste ansöka om arbetstillstånd. För att få ett uppehållstillstånd eller ett visum för längre vistelse behöver du vanligtvis ett arbetstillstånd eller bevis på att din arbetsgivare har ansökt om ett sådant. Dessutom måste din arbetsgivare kunna bevisa att inga belgare eller EU-medborgare kan utföra det arbete som du anställs för att göra. Det finns dock vissa undantag från dessa regler för konstnärer, au pairer, praktikanter och specialiserade tekniker. Mer information om reglerna för arbetstillstånd för icke-EU-medborgare finns på werk.be.
  • Arbetsgivare och egenföretagare: Om du är arbetsgivare eller egenföretagare och vill arbeta i Belgien eller anställa personal i Belgien måste du skapa ett konto på limosa.be och följ instruktionerna.

Läs mer om arbets- och uppehållstillstånd i Belgien på belgium.be.

 

Om att arbeta i Belgien

Arbetstid

Den genomsnittliga arbetsveckan är 37-38 timmar och den genomsnittliga arbetsdagen är 8 timmar (som i de nordiska länderna). Normen är dock 40 timmar per vecka och det är möjligt att arbeta mer än 40 timmar om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det. Naturligtvis gäller dessa arbetstider inte för chefer, direktörer, egenföretagare etc. som nästan alltid arbetar mer. Flextid blir också mer och mer populärt i Belgien.

 

Semester

Enligt överenskommelse med arbetsgivaren har de flesta anställda 24 semesterdagar plus de 10 allmänna helgdagarna. Även om semestern är betald får du vanligtvis bara 85% av din lön när du tar semester.

 

Lön

Många arbetsgivare betalar ut 13 löner per år till sina anställda. Det är vanligt att den 13:e lönen (prime de fin d'année/jaarpremie) betalas ut i december.

Det är också mycket vanligt - särskilt i högre befattningar - att förmåner ingår som en del av lönepaketet. Det kan handla om allt från tjänstebilar och gymkort till räntefria bolån eller gratis privatskola för barnen. Förmåner kan med andra ord vara en viktig del av lönepaketet. Ofta måste dock dessa förmåner också deklareras till skattemyndigheterna, vilket är något du måste vara medveten om som utlänning.

Vissa arbetsgivare erbjuder också sina anställda en andel av företagets vinst eller en särskild bonus om företaget presterar bra (participation aux benefices/aandeel in de winst eller prime de productivité/produktiviteitspremie).

Kom ihåg att alla aspekter av ditt lönepaket alltid måste skrivas in i ditt anställningsavtal - annars finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala dig extra.

 

Skat

Belgien har en av de högsta skattesatserna i Europa och inkomstskatten ökar ju mer du tjänar. Du betalar minst 25% och högst 50% i inkomstskatt. Om du jämför Belgien med de nordiska länderna är skattetrycket högre i både Danmark och Sverige. Kom ihåg att alltid kontakta skattemyndigheten i ditt hemland innan du reser utomlands för att undvika dubbelbeskattning.

 


Du kan också läsa om hur du hittar ett jobb i Belgienhur du flyttar till Belgien samt om visum och pass i Belgien.