Arbete i Argentina

En av de största skillnaderna mellan Argentina och de nordiska länderna är den mycket strikta lagstiftningen i Argentina.

Dessutom är lönerna naturligtvis mycket lägre och den latinamerikanska mentaliteten märks uppenbarligen också i affärsvärlden.

En fjärde faktor är omfattningen av svartarbete, som är mycket mer omfattande i Argentina än på de nordliga breddgraderna. Tänk på att vissa argentinska arbetsgivare säger att du inte behöver arbetstillstånd för att arbeta för dem - det stämmer inte och både arbetsgivare och arbetstagare straffas om svartarbete upptäcks.

När du arbetar i Argentina omfattas du av strängare regler än i Norden

Kredit: Jesus Alexander Reyes Sánchez - Flickr.com

 

Arbetsvillkor i Argentina

Sysselsättning och arbetsrätt (LCT - Ley de Contrato de Trabajo) är mycket strikt i Argentina. Lagen reglerar alla aspekter av arbetslivet, från arbetstagarnas rättigheter till löner och arbetsgivarnas skyldigheter. Exempel på detta är bl.a:

  • Enligt lag måste du vara över 18 år för att få arbeta
  • Kvinnor får enligt lag inte arbeta 45 dagar före eller efter förlossningen
  • etc.

Arbetsdagen är 8 timmar lång och veckan är därför maximalt 48 timmar. Det finns dock särskilda restriktioner för vissa typer av arbete:

  • om du arbetar varje dag får du arbeta högst 44 timmar per vecka
  • Om du arbetar på natten får du arbeta högst 42 timmar per vecka.
  • Om du har ett riskfyllt arbete eller arbetar i en ohälsosam miljö får du arbeta högst 36 timmar per vecka.

I Buenos Aires är det normalt att arbeta från kl. 8-9 på morgonen till kl. 5-6 på kvällen, medan man utanför Buenos Aires har en längre lunchrast (siesta) och därför vanligtvis arbetar från kl. 8.30 till 12.30 på förmiddagen och därefter från kl. 16.00 till 20.00 på kvällen.

I allmänhet får du inte arbeta på lördagseftermiddagar eller söndagar, men arbetsministeriet måste naturligtvis göra undantag för vissa grupper.

 

Lön

Som nämnts är lönenivåerna i allmänhet låga. Detta gäller naturligtvis inte för bättre positioner såsom chefspositioner eller expats.

Anställda måste få 13 löner per år, vilket är fastställt i den argentinska arbetslagstiftningen. Den 13:e lönen betalas ut i två omgångar; hälften i juni och den andra hälften i december.

Även om det är svårt att ange exakta lönelägen för olika grupper, kan följande förväntas som en utgångspunkt:

  • Akademiker: Cirka 1 000 AR$
  • Kvalificerade arbetstagare: 300 - 800 AR$
  • Obehöriga: 250 - 400 AR$

Övertidsersättningen är 50% extra och för arbete på lediga dagar (t.ex. söndagar) får du 100% extra.

 

Semester

När du har varit anställd hos samma arbetsgivare i 6 månader under 12 kalendermånader har du rätt till 14 kalenderdagars betald semester. Antalet semesterdagar ökar ju längre du har varit anställd enligt följande princip:

Anställningsperiod Kvalificerad semester
1 - 5 år 14 kalenderdagar
5 - 10 år 21 kalenderdagar
10 - 20 år 28 kalenderdagar
20 år eller mer 35 kalenderdagar

Observera: Kalenderdagar - till skillnad från arbetsdagar - inkluderar även helger.

 

Odeklarerat arbete

Man uppskattar att det finns över 5 miljoner argentinare som arbetar utan att vara registrerade av sina arbetsgivare - dvs. arbetar svart. Detta är både billigare och enklare för arbetsgivarna, men mindre gynnsamt för arbetstagarna eftersom de inte skyddas av arbetslagstiftningen.

Svartarbete är särskilt vanligt inom följande branscher: möbeltillverkning och träbearbetning, jordbruk, restauranger och barer, transport och byggverksamhet.

År 2005 startade den argentinska regeringen en kampanj för att aktivt bekämpa odeklarerat arbete. Om odeklarerat arbete upptäcks straffas både arbetsgivaren och arbetstagaren med böter.

Eftersom den argentinska arbetsrätten är så strikt som den är, är många argentinare också lite känsliga för att bryta mot lagen. Av alla dessa skäl är det alltid rekommenderat att hålla sig inom lagens ramar.

Som nämndes i början av denna artikel hävdar många argentinska arbetsgivare att arbetstillstånd inte krävs för att arbeta för dem - men detta är inte sant och såväl arbetsgivaren som den anställde straffas om svartarbetet upptäcks.

 


Du kanske också vill läsa våra artiklar om att hitta jobb i Argentina och flytta till Argentina och om visum i Argentina.