När du arbetar i Argentina omfattas du av strängare regler än i Norden