Når du jobber i Argentina, er du underlagt strengere regler enn i Norden.